Tech­nische vragen over de Inno­va­tie­agenda Landbouw en Voedsel Noord-Brabant


Indiendatum: 8 jun. 2021

Wij lezen dat de provincie Noord-Brabant met REWIN, Brainport Development, AgriFood Capital en de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij op 4 juni een samenwerkingsovereenkomst over innovatie in de landbouw- en voedselsector heeft getekend. Het resultaat blijkt een 'Innovatieagenda' te zijn, waarin drie missies centraal staan: een duurzamere productie van ons eten, versterking van natuur en landschap, en de verbetering van de leefomgeving voor de Brabander.

Wij zijn o.a. benieuwd hoe deze innovatieagenda zich verhoudt tot het nog vast te stellen Beleidskader Landbouw & Voedsel, en we hebben daartoe een aantal technische vragen.

1. Waarop zijn de missies en thema’s van de innovatieagenda gebaseerd; op welk provinciaal beleid, en op welke provinciale besluiten?

2. Hoe verhoudt deze innovatieagenda zich tot het al bestaande Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB), de Landbouw Innovatie Campus (LIC) en FoodUp Brabant?

3. Wat voegt deze innovatieagenda concreet toe aan alle al bestaande provinciale inzet op landbouwinnovatie? M.a.w., wat miste er nog dat met deze innovatieagenda wordt ingevuld?

4. Zijn er vanuit de provincie middelen ter beschikking gesteld aan deze innovatieagenda? Zo ja, hoeveel en waaruit?