Tech­nische vragen over de ontheffing voor het vangen of doden van bevers in Boxmeer


Indiendatum: 5 jun. 2023

Op 19 mei 2023 heeft het college van Gedeputeerde Staten een ontheffing verleend voor het vangen of doden van bevers op het terrein van zorginstelling Julie Postel, in Boxmeer. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Op welke grond is de keuze gemaakt tot het verlenen van de ontheffing?

In het faunabeheerplan 2023-2029, wordt op pagina 378 een voorbeeld genoemd van incidentele ontheffingen voor bevers. Er wordt een zorginstelling in Boxmeer genoemd. In 2019 is voor die locatie een incidentele ontheffing verleend voor de openbare veiligheid. De uitvoering van herstelwerkzaamheden en het aanbrengen van preventieve maatregelen waren onderdeel van de ontheffing. Begin februari 2021 trad er opnieuw een verzakking op in de toegangsweg door bevergraverij, uiteindelijk met breuken van gasleiding en riolering tot gevolg. De Zoogdierstichting is vervolgens benaderd om over de situatie te adviseren. Uit onderzoek bleek dat de aangebrachte gaasmatten niet op alle plekken sluitend waren tot aan de bodem. Reden hiervoor is waarschijnlijk dat de werkzaamheden in het water zijn uitgevoerd, waarbij zicht op het werk sterk belemmerd wordt. Volgens het faunabeheerplan heeft deze kwestie de instelling meer dan € 80.000 gekost in ecologisch advies en het nemen van herstel- en preventieve maatregelen.

2. Is de zorginstelling die in het faunabeheerplan wordt genoemd, dezelfde zorginstelling als waar de ontheffing voor het vangen of doden van bevers op 19 mei 2023 aan is verleend?

3. Indien ja bij de vorige vraag: Kunt u aan ons toelichten hoe de escalatieladder bij alle drie de ontheffingen is doorlopen?

4. Welke alternatieven zijn uitgewerkt voordat is overgegaan tot het aanvragen/verlenen van de drie ontheffingen met betrekking tot bevers op deze locatie? Graag inclusief kosten van de alternatieven.

5. Indien het niet dezelfde locatie betreft: Kunt u aan ons toelichten hoe de escalatieladder bij de ontheffing genoemd in de inleiding is doorlopen?

Wanneer bevers uit een voor hen aantrekkelijk leefgebied worden verwijderd terwijl het gebied hetzelfde blijft, dan zal het gebied hoogstwaarschijnlijk spoedig worden ingenomen door een andere groep bevers. Er zullen dus maatregelen moeten worden genomen om de locatie onaantrekkelijk te maken.

6. Welke maatregelen zijn/worden getroffen om herhaling te voorkomen?

7. Maken deze maatregelen deel uit van de ontheffing?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Ellen Putman,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Interessant voor jou

Vragen over coalitieakkoord Waterschap Brabantse Delta

Lees verder

Technische vragen over de verscherpte aanpak voor het tegengaan van stalbranden per 1 januari 2024

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer