Tech­nische vragen over de plannen voor Warmtenet Halsteren-Dinteloord-Roosendaal


Indiendatum: 16 nov. 2023

Het plan voor Warmtenet Halsteren-Dinteloord-Roosendaal houdt onder andere in dat er een aanzienlijke hoeveelheid graafwerkzaamheden moet worden verricht ten behoeve van het installeren van een leiding in de grond. Deze ingrepen kunnen een nadelig effect hebben op bodem(structuur), hydrologie en ecologie en op de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Brabant, de Natte Natuurparel en de Naad van Brabant. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Wat is de rol van de provincie in dit project?

2. In welke fase van besluitvorming is dit project?

3. Heeft terinzagelegging al plaatsgevonden en zo ja, wat is de vindplaats daarvan?

Indiendatum: 16 nov. 2023
Antwoorddatum: 21 nov. 2023

Het plan voor Warmtenet Halsteren-Dinteloord-Roosendaal houdt onder andere in dat er een aanzienlijke hoeveelheid graafwerkzaamheden moet worden verricht ten behoeve van het installeren van een leiding in de grond. Deze ingrepen kunnen een nadelig effect hebben op bodem(structuur), hydrologie en ecologie en op de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Brabant, de Natte Natuurparel en de Naad van Brabant. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Wat is de rol van de provincie in dit project?

Antwoord:
Wij gaan er bij de beantwoording vanuit dat u doelt op de ontwikkeling van een mogelijk warmtenet in de RES-regio West-Brabant. Er is op dit moment alleen nog sprake van een voortraject. Partijen zijn bezig met het verkennen naar een mogelijk Westelijk Warmtenet. Hiervoor wordt eerst een regionale bronnenstrategie opgesteld. De planning is dat die bronnenstrategie einde van dit jaar gepresenteerd wordt waarin duidelijk wordt welke bronnen beschikbaar zijn. Daarna wordt beoordeeld of de resultaten genoeg potentie hebben om een vervolgonderzoek te gaan doen voor het opstellen van een businesscase voor een mogelijk warmtenet. Door welke gemeenten het warmtenet regio West-Brabant daadwerkelijk gaat lopen is nog onbekend. Indien u met uw vraag doelde op het Warmtenet Osiris, dan willen wij u graag verwijzen naar de website van Prezero. Het betreft een initiatief van de Prezero en glastuinbouwers in Steenbergen en Dinteloord. De provinciale rol hierbij is beperkt aangezien het een business 2 business project betreft.


2. In welke fase van besluitvorming is dit project?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 1.


3. Heeft terinzagelegging al plaatsgevonden en zo ja, wat is de vindplaats daarvan?

Antwoord:
Nee.

Interessant voor jou

Vragen over de bijgestelde omgevingsvergunning voor Nyrstar Belgium

Lees verder

Technische vragen over Verordening kwaliteitskader uitvoering en handhaving Omgevingswet Noord-Brabant

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer