Tech­nische vragen over de Veror­dening grond­wa­ter­heffing Noord-Brabant 2023


Indiendatum: 10 jun. 2022

Samen met de industriële onttrekkers werkt de provincie aan innovaties om grondwater (en energie) te besparen (waaronder hergebruik proceswater en het onderzoeken van mogelijkheden voor een industriewaternet), zo staat in het voorstel. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Wat houdt een dergelijk industriewaternet in? Graag een toelichting.

2. Welke infrastructuur is daar voor nodig?

3. Door wie zal een eventueel waternet worden aangelegd?

4. Wat zijn de geschatte kosten van de aanleg, gebruik en onderhoud van een waternet?

5. Wat zijn de geschatte baten van een waternet en aan wie zullen die ten goede komen?

Indiendatum: 10 jun. 2022
Antwoorddatum: 13 jun. 2022

Samen met de industriële onttrekkers werkt de provincie aan innovaties om grondwater (en energie) te besparen (waaronder hergebruik proceswater en het onderzoeken van mogelijkheden voor een industriewaternet), zo staat in het voorstel. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Wat houdt een dergelijk industriewaternet in? Graag een toelichting.

Antwoord:
Een industriewaternet is een waternet apart aangelegd voor de levering van industriewater. Industriewater is water dat geen drinkwater is.


2. Welke infrastructuur is daar voor nodig?

Antwoord:
Qua infrastructuur moet daarbij gedacht worden aan een apart leidingennet en waterzuiveringsinstallaties.


3. Door wie zal een eventueel waternet worden aangelegd?

Antwoord:
Dat kan door marktpartijen worden gedaan. Door wie een eventuele industriewaternet wordt aangelegd is nog onbekend.


4. Wat zijn de geschatte kosten van de aanleg, gebruik en onderhoud van een waternet?

Antwoord:
Dit is geheel afhankelijk van de omvang en aard van de benodigde zuivering die nodig is voor een industriewaternet. Kosten voor aanleg, gebruik en onderhoud zijn niet bekend.


5. Wat zijn de geschatte baten van een waternet en aan wie zullen die ten goede komen?

Antwoord:
De baten moeten vooral gezien worden in het licht van minder vraag naar grondwater waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het tegengaan van verdroging in Brabant.