Tech­nische vragen over de vissen­sterfte in de Brabantse wateren


Indiendatum: 30 jun. 2023

Door extreme regenbuien van vorige week zijn veel vissen omgekomen in de Brabantse wateren. Het bericht van Omroep Brabant over de vissensterfte van 26 juni heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. In welke provinciale (Brabantse) wateren heeft deze of afgelopen week vissensterfte plaatsgevonden door hevige regenbuien?

2. Is er sprake van vissensterfte in de Brabantse Natura 2000-gebieden? Zo ja, in welke gebieden?

3. Hoe staat het in deze gebieden met de KRW-doelen?

Indiendatum: 30 jun. 2023
Antwoorddatum: 4 jul. 2023

Door extreme regenbuien van vorige week zijn veel vissen omgekomen in de Brabantse wateren. Het bericht van Omroep Brabant over de vissensterfte van 26 juni heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. In welke provinciale (Brabantse) wateren heeft deze of afgelopen week vissensterfte plaatsgevonden door hevige regenbuien?

Antwoord:
De provincie is de beheerder van enkele provinciale vaarwegen in Brabant, maar wij hebben geen meldingen ontvangen van vissterfte. De vissterfte heeft plaatsgevonden binnen watergangen die vallen onder het beheer van de waterschappen. Wij zien erop toe dat de Brabantse waterschappen de waterkwaliteit ter hand nemen om de fysische en chemische waterkwaliteit in lijn met KRW te krijgen. Op https://www.aaenmaas.nl/vissterfte/ schrijft Aa en Maas hoe zij vissterfte willen voorkomen, hierop zien wij toe.


2. Is er sprake van vissensterfte in de Brabantse Natura 2000-gebieden? Zo ja, in welke gebieden?

Antwoord:
We hebben geen signalen ontvangen dat binnen Brabantse N2000 gebieden vissterfte heeft plaatsgevonden.


3. Hoe staat het in deze gebieden met de KRW-doelen?

Antwoord:
Op http://www.brabantinzicht.nl/toestand-natuur-water-en-milieu/water/ is de voortgang van de KRW voor de Brabantse waterlichamen inzichtelijk gemaakt. In algemene zin ligt er een opgave voor de waterkwaliteit op het gebied van nutriƫnten. De provincie is breed bezig met de invulling van KRW-doelen en hebben afspraken gemaakt met de waterschappen om deze doelen te behalen.

Interessant voor jou

Vragen over tunnels voor kleine dieren in Slimme Wijk Helmond

Lees verder

Technische vragen over de warmtetransportleiding Moerdijk-Amernet als prioritair project in het PMIEK 1.0

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer