Tech­nische vragen over de warm­te­trans­port­leiding Moerdijk-Amernet als prio­ritair project in het PMIEK 1.0


Indiendatum: 30 jun. 2023

Uit Statenmededeling Provinciaal Meerjarenplan Infrastructuur Energie en Klimaat 1.0 (PMIEK) en bijlagen halen wij dat het realiseren van een warmtetransportleiding, die het mogelijk maakt om restwarmtebronnen in Moerdijk aan te sluiten op het Amernet, als prioritair project is opgenomen in het PMIEK 1.0.

Recent is onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven voor warmte uit de Amercentrale, maar sindsdien hebben wij geen besluit voorbij zien komen waarmee een alternatief is gekozen. Wij hebben hierover volgende technische vragen.

1. Is er al besloten dat restwarmte uit Moerdijk de nieuwe warmtebron voor het Amernet wordt?

2. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag; wanneer en door wie is dat besloten? Waar kunnen we het besluit vinden?

3. Indien ‘nee’ op voorgaande vraag; op basis van welke gronden en/of afwegingen is de warmtetransportleiding Moerdijk-Amernet als prioritair project in het PMIEK 1.0 opgenomen, zolang niet zeker is dat Moerdijk de warmte voor het Amernet gaat leveren?

Indiendatum: 30 jun. 2023
Antwoorddatum: 4 jul. 2023

Uit Statenmededeling Provinciaal Meerjarenplan Infrastructuur Energie en Klimaat 1.0 (PMIEK) en bijlagen halen wij dat het realiseren van een warmtetransportleiding, die het mogelijk maakt om restwarmtebronnen in Moerdijk aan te sluiten op het Amernet, als prioritair project is opgenomen in het PMIEK 1.0.

Recent is onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven voor warmte uit de Amercentrale, maar sindsdien hebben wij geen besluit voorbij zien komen waarmee een alternatief is gekozen. Wij hebben hierover volgende technische vragen.

1. Is er al besloten dat restwarmte uit Moerdijk de nieuwe warmtebron voor het Amernet wordt?

Antwoord:
Nee, voor zover ons bekend is daar door het warmtebedrijf geen besluit over genomen.


2. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag; wanneer en door wie is dat besloten? Waar kunnen we het besluit vinden?

Antwoord:
Niet van toepassing, zie vraag 1.


3. Indien ‘nee’ op voorgaande vraag; op basis van welke gronden en/of afwegingen is de warmtetransportleiding Moerdijk-Amernet als prioritair project in het PMIEK 1.0 opgenomen, zolang niet zeker is dat Moerdijk de warmte voor het Amernet gaat leveren?

Antwoord:
De voornaamste bron voor het Amernet is op dit moment de kolenen biomassagestookte centrale van RWE in Geertruidenberg. RWE heeft het contract voor het leveren van warmte aan het Amernet met ingang van 1 januari 2027 opgezegd, waardoor het warmtebedrijf moet zoeken naar alternatieve warmtebronnen. Dit om te voorkomen dat 51.000 huishoudens en 355 bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen en Made zonder warmte komen te zitten.
Voor een duurzame toekomst wordt een aantal mogelijke alternatieve warmtebronnen onderzocht. De warmtetransportleiding is voor een deel van deze alternatieven noodzakelijk. Het doel van het opnemen van dit project is om het planproces van de ontwikkeling van de transportleiding voortvarend voort te zetten zodat wanneer besloten wordt over de investering, de buis ook op zo kort mogelijke termijn gerealiseerd kan zijn.

Interessant voor jou

Technische vragen over de vissensterfte in de Brabantse wateren

Lees verder

Technische vragen over Statenvoorstel 38/23 Begrotingswijzigingen in het kader van de rijksbijdragen Klimaat & Energie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer