Tech­nische vragen over Food NL voed­sel­on­derwijs


Indiendatum: 4 mrt. 2021

Wij lezen dat Food NL start met voedselonderwijs gericht op kinderen in de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs. Het project is een samenwerking van de drie regio’s die deel uitmaken van Food NL: Greenport Venlo, Regio Foodvalley en AgriFood Capital Noordoost-Brabant (AFC).

In het voedseleducatieplan worden kinderen interactief meegenomen op het terrein van milieu (voedselverspilling) en gezondheid (levensstijl/consumptie). Partners uit de voedselbranche sluiten hierbij aan, onder andere door bezoeken of het verzorgen van kooklessen.

Door al jong dit bewustzijn te stimuleren is de kans dat je als volwassene de juiste keuzes maakt het grootst. Daarom is het goed dat kinderen zich van jongs af aan bewust zijn van die verantwoorde keuzes: bij het kopen én eten van voedsel. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor ieders gezondheid, zeker op de langere termijn. Dat vraagt om meer en eenduidige aandacht, onder andere door inbedding in het onderwijssysteem.

1. Welke rol speelt de provincie direct of indirect (via AFC) in dit project, zowel inhoudelijk als financieel? Als er een financiële rol is, om welk bedrag gaat het dan?

2. Wie zijn de partners die hier aan meewerken? Graag een volledig overzicht.

3. Hoe ziet het voedseleducatieplan er uit, en hoe wordt het uitgevoerd?

4. Wat wordt verstaan onder ‘de juiste keuzes’ waar naar wordt verwezen? Welke criteria hanteert Food NL als het gaat om ‘de juiste keuzes’?

5. Welke aandacht is er in dit educatieplan voor de rol van dieren in voedselvoorziening?

6. Welke aandacht is er in dit educatieplan voor de voordelen van plantaardige voeding, t.o.v. dierlijke voeding, op de vlakken van watergebruik, grondgebruik, energiegebruik, stikstofuitstoot, CO2-uitstoot, en dierenwelzijn?

7. Is er in dit voedseleducatieplan oog voor volledig plantaardige voeding en hoe krijgt dit een plek in het plan?

Indiendatum: 4 mrt. 2021
Antwoorddatum: 5 mrt. 2021

Wij lezen dat Food NL start met voedselonderwijs gericht op kinderen in de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs. Het project is een samenwerking van de drie regio’s die deel uitmaken van Food NL: Greenport Venlo, Regio Foodvalley en AgriFood Capital Noordoost-Brabant (AFC).

“In het voedseleducatieplan worden kinderen interactief meegenomen op het terrein van milieu (voedselverspilling) en gezondheid (levensstijl/consumptie). Partners uit de voedselbranche sluiten hierbij aan, onder andere door bezoeken of het verzorgen van kooklessen.

Door al jong dit bewustzijn te stimuleren is de kans dat je als volwassene de juiste keuzes maakt het grootst. Daarom is het goed dat kinderen zich van jongs af aan bewust zijn van die verantwoorde keuzes: bij het kopen én eten van voedsel. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor ieders gezondheid, zeker op de langere termijn. Dat vraagt om meer en eenduidige aandacht, onder andere door inbedding in het onderwijssysteem.”

1. Welke rol speelt de provincie direct of indirect (via AFC) in dit project, zowel inhoudelijk als financieel? Als er een financiële rol is, om welk bedrag gaat het dan?

Antwoord:
Door GS is in het kader van de Regiodeal Noord Oost Brabant voor voedseleducatie in 2020 €150.000 toegezegd. Het bestaat uit een programma waarvan de eerste fase momenteel in een project door een stichting in samenwerking met de regio Noord Oost Brabant wordt uitgewerkt. Voor dit programma ligt momenteel een subsidieverzoek bij de provincie. Na goedkeuring hiervan zal de provincie bij deze uitwerking worden betrokken.


2. Wie zijn de partners die hier aan meewerken? Graag een volledig overzicht.

Antwoord:
De lijst van partners en stakeholders is nog niet definitief. De initiatiefgroep bestaat uit partijen waaraan gedacht wordt zijn Smaakcentrum, Stichting Kids University for Cooking, FoodNL, overheden, Rabobank, Jumbo en de WUR. Stakeholders die bij het project betrokken zullen worden zijn: GGD, Jong Leren Eten, Jongeren op Gezond Gewicht.


3. Hoe ziet het voedseleducatieplan er uit, en hoe wordt het uitgevoerd?

Antwoord:
In 2019 en 2020 is door Smaakcentrum, Smaaklessen (WUR) en Stichting Kids University for Cooking (KU4C) gewerkt aan het ontwikkelen van een (inhoudelijk) voedingseducatieprogramma voor kinderen, genaamd Keukenkanjers. Keukenkanjers bestaat uit een programma dat aangeboden wordt aan groep 5 t/m 8 van het primair onderwijs. Het format bestaat uit een lesprogramma waarbij een belevingsaanbod wordt gecreëerd. Kinderen gaan zelf koken, bezoeken een producent en krijgen op een interactieve manier les over de waarde van voeding. Het betreft een landelijk aanbod waarbij kookworkshopaanbieders participeren onder licentie. De kookworkshop wordt gecombineerd met een voorbereiding in de klas en een telers/boerderijbezoek.
Het kwaliteitskader van het format Keukenkanjers wordt opgenomen in een handboek. De kookworkshopaanbieders committeren zich aan dit handboek, voornamelijk om kwaliteit en effectiviteit van het lesprogramma en veiligheid van de kinderen te waarborgen. Het format wordt getest middels een lokale pilot op vijf verschillende locaties. Deze wordt in een apart Plan van Aanpak door de uitvoerende partners WUR, Smaakcentrum en Stichting Kids University for Cooking uitgewerkt.


4. Wat wordt verstaan onder ‘de juiste keuzes’ waar naar wordt verwezen? Welke criteria hanteert Food NL als het gaat om ‘de juiste keuzes’?

Antwoord:
Dit project richt zich op basisschoolleerlingen om hen in de setting van het onderwijs ‘voedselvaardig’ te maken. Uitgangspunt daarbij is om deze leerlingen toe te rusten om gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken. De criteria die worden gehanteerd moeten nog verder worden uitgewerkt.


5. Welke aandacht is er in dit educatieplan voor de rol van dieren in voedselvoorziening?

Antwoord:
Dit zal nog verder worden uitgewerkt.


6. Welke aandacht is er in dit educatieplan voor de voordelen van plantaardige voeding, t.o.v. dierlijke voeding, op de vlakken van watergebruik, grondgebruik, energiegebruik, stikstofuitstoot, CO2-uitstoot, en dierenwelzijn?

Antwoord:
Dit zal nog verder worden uitgewerkt.


7. Is er in dit voedseleducatieplan oog voor volledig plantaardige voeding en hoe krijgt dit een plek in het plan?

Antwoord:
Dit zal nog verder worden uitgewerkt.