Tech­nische vragen over het aange­kon­digde RIVM-onderzoek naar de relatie lucht­kwa­liteit, veehou­derij en COVID-19


Indiendatum: mei 2020

Minister Schouten gaf op 22 april aan het RIVM gevraagd te hebben de onderzoeksmogelijkheden te verkennen naar de relatie luchtkwaliteit, veehouderij en COVID-19. In de hoop dat u meer dan wij op de hoogte bent van dit onderzoek, en bewust zijnde dat nog niet overal al antwoord op is te geven, stellen wij u de volgende vragen.

1. Wanneer start het onderzoek, of wanneer is het onderzoek gestart?

2. Wat wordt er precies onderzocht; wat zijn de onderzoeksvragen?

3. Welke aspecten worden meegenomen in onderzoek naar correlatie; luchtkwaliteit, veedichtheid, industrie, infrastructuur, etc.?

4. Worden ook mensen onderzocht, of wordt er alleen naar cijfers gekeken?

In opdracht van de Brabantse MilieuFederatie heeft arts Mariken Ruiter literatuuronderzoek gedaan Het BBP heeft door een huisarts daar een literatuuronderzoek laten doen naar de gezondheidsbedreigende aspecten van de veehouderij, en daarover gerapporteerd in ‘Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij’.

5. Wordt dit literatuuronderzoek ook meegenomen in het onderzoek van de RIVM?

6. Worden PS actief op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek en eventueel tussentijdse resultaten?

Indiendatum: mei 2020
Antwoorddatum: 27 mei 2020

Minister Schouten gaf op 22 april aan het RIVM gevraagd te hebben de onderzoeksmogelijkheden te verkennen naar de relatie luchtkwaliteit, veehouderij en COVID-19. In de hoop dat u meer dan wij op de hoogte bent van dit onderzoek, en bewust zijnde dat nog niet overal al antwoord op is te geven, stellen wij u de volgende vragen.

1. Wanneer start het onderzoek, of wanneer is het onderzoek gestart?

Antwoord:
In opdracht van het Ministerie van LNV wordt een verkenning naar onderzoeksmogelijk­heden door het RIVM uitgevoerd. Deze verkenning wordt genoemd in de Kamerbrief van de minister van LNV “COVID-19 en mogelijke relatie met dieren” van 22 april en het antwoord van de staatssecretaris van IenW op vragen van de PvdD.
De verkenning van het RIVM is nog niet afgerond. Of en wanneer onderzoek start is nog niet bekend.


2. Wat wordt er precies onderzocht; wat zijn de onderzoeksvragen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1.


3. Welke aspecten worden meegenomen in onderzoek naar correlatie; luchtkwaliteit, veedichtheid, industrie, infrastructuur, etc.?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1.


4. Worden ook mensen onderzocht, of wordt er alleen naar cijfers gekeken?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1.


In opdracht van de Brabantse MilieuFederatie heeft arts Mariken Ruiter literatuuronderzoek gedaan Het BBP heeft door een huisarts daar een literatuuronderzoek laten doen naar de gezondheidsbedreigende aspecten van de veehouderij, en daarover gerapporteerd in ‘Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij’.

5. Wordt dit literatuuronderzoek ook meegenomen in het onderzoek van de RIVM?

Antwoord:
Voor dit literatuuronderzoek heeft de huisarts gebruik gemaakt van de kennisdatabase die beschikbaar is gesteld door het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid. Dit aspect is vermeld in de memo
van gedeputeerde Spierings naar aanleiding van een themabijeenkomst van PS op 10 mrt 2017 over dit literatuuronderzoek. Het Kennisplatform heeft in 2017 in een nieuwsbericht
kort gereageerd op het literatuuronderzoek van de BMF. Het RIVM is inhoudelijk en organisatorisch betrokken bij het Kennisplatform en bekend met de literatuur op dit terrein.


6. Worden PS actief op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek en eventueel tussentijdse resultaten?

Antwoord:
GS informeren PS in het kader van de actieve informatieplicht.

Interessant voor jou

Vragen over de uitbreiding van een varkenshouderij pal naast een nieuw ziekenhuis in Roosendaal

Lees verder

Vragen over COVID-19-besmettingen van nertsen op mensen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer