Tech­nische vragen over het doel van Eindhoven Airport om in 2030 30% minder CO2-uitstoot te hebben dan in 2019


Indiendatum: 8 dec. 2023

In de memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Smeulders over Eindhoven Airport, punt 5.4.3 op de agendavergadering van 18 december, lezen we dat Eindhoven Airport als doel heeft gesteld om in 2030 30% minder CO2-uitstoot van het vliegverkeer te hebben dan in 2019. In het licht van het doel om als samenleving in 2030 55% CO2-reductie hebben bereikt t.o.v. 1990, hebben wij hierover de volgende technische vragen.

1. Als de uitstoot van 1990 als uitgangspunt zou worden genomen, om (ongeveer) hoeveel procent reductie in 2030 gaat het dan, als we het absolute uitstootmaximum aanhouden? Als hier ook niet bij benadering een percentage aan is te koppelen, kan dan wel worden aangegeven of de CO2-uitstoot van Eindhoven Airport in 2019 groter of kleiner was dan in 1990?

2. Indien het door Eindhoven Airport gestelde doel onderdoet voor het totale doel van 55% reductie in 2030 t.o.v. 1990, betekent dit dat andere sectoren dus méér dan 55% moeten reduceren om als samenleving gemiddeld aan de 55% te komen?

In het persbericht geeft Eindhoven Airport aan:
Uiterlijk vanaf 2030 staan we alleen nog de nieuwste generatie toestellen (zoals de Airbus A320 NEO en de Boeing 737 MAX) toe op Eindhoven Airport. Dit betekent uiterlijk vanaf 2030: 100% vlootvernieuwing. Daarmee wordt het doel van 30% geluidreductie in 2030 ten opzichte van 2019 gehaald én wordt tegelijkertijd een afname van CO2-uitstoot bereikt. Het geeft de luchthaven mogelijk ook ontwikkelruimte om de regio nog beter te verbinden.

3. Wat wordt er bedoelt met “mogelijk ontwikkelruimte om de regio nog beter te verbinden”? Gaat het er dan om, om reductie die verder gaat dan de genoemde 30%, in te zetten voor meer vluchten, dus als het ware intern salderen? Zo nee, wat wordt er dan mee bedoeld?


Nikky Hamerslag,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 8 dec. 2023
Antwoorddatum: 15 dec. 2023

In de memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Smeulders over Eindhoven Airport, punt 5.4.3 op de agendavergadering van 18 december, lezen we dat Eindhoven Airport als doel heeft gesteld om in 2030 30% minder CO2-uitstoot van het vliegverkeer te hebben dan in 2019. In het licht van het doel om als samenleving in 2030 55% CO2-reductie hebben bereikt t.o.v. 1990, hebben wij hierover de volgende technische vragen.

1. Als de uitstoot van 1990 als uitgangspunt zou worden genomen, om (ongeveer) hoeveel procent reductie in 2030 gaat het dan, als we het absolute uitstootmaximum aanhouden? Als hier ook niet bij benadering een percentage aan is te koppelen, kan dan wel worden aangegeven of de CO2-uitstoot van Eindhoven Airport in 2019 groter of kleiner was dan in 1990?

Antwoord:
De CO2-uitstoot van Eindhoven Airport was in 2019 groter dan in 1990.


2. Indien het door Eindhoven Airport gestelde doel onderdoet voor het totale doel van 55% reductie in 2030 t.o.v. 1990, betekent dit dat andere sectoren dus méér dan 55% moeten reduceren om als samenleving gemiddeld aan de 55% te komen?

Antwoord:
Nee, voor de luchtvaart geldt het totale doel van 55% reductie in 2030 ten opzichte van 1990 niet. De doelstellingen voor de luchtvaart zijn opgenomen in de “Luchtvaartnota 2020-2050. Verantwoord vliegen naar 2050”: https://open.overheid.nl/documenten/ronl-c2ae4e29-a960-4c91-99af-7bca52b8c9f9/pdf Zie onder meer paragraaf 5.1 over de klimaatopgave op bladzijde 59 en verder.


U verwijst in uw brief naar het persbericht waarin Eindhoven Airport aangeeft:
“Uiterlijk vanaf 2030 staan we alleen nog de nieuwste generatie toestellen (zoals de Airbus A320 NEO en de Boeing 737 MAX) toe op Eindhoven Airport. Dit betekent uiterlijk vanaf 2030: 100% vlootvernieuwing. Daarmee wordt het doel van 30% geluidreductie in 2030 ten opzichte van 2019 gehaald én wordt tegelijkertijd een afname van CO2-uitstoot bereikt. Het geeft de luchthaven mogelijk ook ontwikkelruimte om de regio nog beter te verbinden.”
Naar aanleiding daarvan heeft u de volgende vraag gesteld.

In het persbericht geeft Eindhoven Airport aan:
“Uiterlijk vanaf 2030 staan we alleen nog de nieuwste generatie toestellen (zoals de Airbus A320 NEO en de Boeing 737 MAX) toe op Eindhoven Airport. Dit betekent uiterlijk vanaf 2030: 100% vlootvernieuwing. Daarmee wordt het doel van 30% geluidreductie in 2030 ten opzichte van 2019 gehaald én wordt tegelijkertijd een afname van CO2-uitstoot bereikt. Het geeft de luchthaven mogelijk ook ontwikkelruimte om de regio nog beter te verbinden.”

3. Wat wordt er bedoelt met “mogelijk ontwikkelruimte om de regio nog beter te verbinden”? Gaat het er dan om, om reductie die verder gaat dan de genoemde 30%, in te zetten voor meer vluchten, dus als het ware intern salderen? Zo nee, wat wordt er dan mee bedoeld?

Antwoord:
Ja. Naar aanleiding van de adviezen van Pieter van Geel over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot 2030 is het doel gestel om de geluidbelasting door het vliegverkeer in 2030 met 30% te reduceren ten opzichte van 2019. Daar is naar verwachting ca. 60% vlootvernieuwing voor nodig. Méér vlootvernieuwing zou dan – ook volgens het model van Pieter van Geel – kunnen betekenen dat de extra geluidswinst kan worden ingezet voor meer vliegbewegingen. De verwachting is overigens niet dat dit een enorme toename van de vliegbewegingen met zich meebrengt, een beperkte groei is op voorhand evenwel niet uit te sluiten. De milieukaders (geluid en CO2-reductie) bepalen de grenzen waarbinnen het vliegverkeer kan plaatsvinden. In het kader van een nieuw Luchthavenbesluit voor het vliegveld zal nog verder gesproken worden over de toekomstige ontwikkelingen van Eindhoven Airport. Een nieuw luchthavenbesluit wordt eind 2025 verwacht.

Interessant voor jou

Technische vragen over subsidieverlening aan Brabants Ontwikkelfonds Duurzame Energie (BODE)

Lees verder

Vragen over de meldingsplicht voor kleine wateronttrekkingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer