Tech­nische vragen over subsi­die­ver­lening aan Brabants Ontwik­kel­fonds Duurzame Energie (BODE)


Indiendatum: 8 dec. 2023

In de memo gedeputeerde ‘Subsidie aan Brabants Ontwikkelfonds Duurzame Energie (BODE)’ van 5 december jl. geeft de gedeputeerde aan dat het college van GS positief hebben besloten op een subsidieaanvraag vanuit BODE, om dit initiatief gedurende de opstartfase financieel te ondersteunen. Er wordt echter geen subsidiebedrag genoemd.
In de memo wordt verwezen naar een Statenmededeling van 13 december 2022, waarin een bedrag van € 2 miljoen wordt genoemd.
Wij hebben hierover twee technische vragen.

1. Hoeveel subsidie verleend de provincie aan BODE?

2. Is dit een revolverende subsidie?

Indiendatum: 8 dec. 2023
Antwoorddatum: 11 dec. 2023

In de memo gedeputeerde ‘Subsidie aan Brabants Ontwikkelfonds Duurzame Energie (BODE)’ van 5 december jl. geeft de gedeputeerde aan dat het college van GS positief hebben besloten op een subsidieaanvraag vanuit BODE, om dit initiatief gedurende de opstartfase financieel te ondersteunen. Er wordt echter geen subsidiebedrag genoemd.
In de memo wordt verwezen naar een Statenmededeling van 13 december 2022, waarin een bedrag van € 2 miljoen wordt genoemd.
Wij hebben hierover twee technische vragen.

1. Hoeveel subsidie verleend de provincie aan BODE?

Antwoord:
BODE bestaat uit twee onderdelen. BODE support en BODE Fonds. BODE support is de organisatie die coöperaties helpt met praktische ondersteuning en adviezen gericht op de ontwikkeling van concrete opwekprojecten. BODE support heeft voor de jaren 2023-2026 in totaal een subsidie van € 258.000,-- ontvangen. Daarmee kan de organisatie worden opgebouwd en de eerste coöperaties worden ondersteund. De bedoeling is dat de organisatie daarna met bijdragen vanuit de ontwikkelde projecten voldoende inkomsten genereerd om de activiteiten te kunnen voortzetten.
BODE fonds is de ‘financierings-tak’, waarmee eventuele kosten in de ontwikkelfase van projecten kunnen worden gefinancierd. Dit fonds wordt beheerd door EFB. Daarvoor heeft EFB € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Dit fonds is revolverend.


2. Is dit een revolverende subsidie?

Antwoord:
Nee en ja, zie antwoord op vraag 1.

Interessant voor jou

Vragen over het risico dat onder de Omgevingswet het aantal vervuilende lozingen van afvalwater zal toenemen

Lees verder

Technische vragen over het doel van Eindhoven Airport om in 2030 30% minder CO2-uitstoot te hebben dan in 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer