Tech­nische vragen over het verstoren van roeken in Hilva­renbeek


Indiendatum: 3 feb. 2021

Naar aanleiding van deze verleende vergunning, voor het verstoren van roeken en verwijderen van hun nesten op enkele percelen in Hilvarenbeek, hebben wij twee technische vragen;

1. Graag ontvangen wij het Roekenbeheerplan Hilvarenbeek 2021 – 2025.

2. Welke maatregelen worden in praktijk genomen om de roeken te verplaatsen?

Indiendatum: 3 feb. 2021
Antwoorddatum: 9 feb. 2021

Naar aanleiding van deze verleende vergunning, voor het verstoren van roeken en verwijderen van hun nesten op enkele percelen in Hilvarenbeek, hebben wij twee technische vragen;

1. Graag ontvangen wij het Roekenbeheerplan Hilvarenbeek 2021 – 2025.

Antwoord:
Het Roekenbeheerplan is als bijlage toegevoegd.


2. Welke maatregelen worden in praktijk genomen om de roeken te verplaatsen?

Antwoord: De volgende maatregelen kunnen worden genomen:
• Nesten in aanbouw te verwijderen (meest effectieve maatregel)
• Het laten horen van angstgeluiden van roeken of geluiden van roofvogels
• Bomen erg kort snoeien
• Het ophangen van glimmende voorwerpen in bomen.