Tech­nische vragen over de verwerking van digestaat na vergisting van mest


Indiendatum: 4 feb. 2021

Op de website van Poort43, een bedrijventerrein in Sterksel met o.a. een mestvergistingsinstallatie van Blue Sphere, is te lezen dat het bedrijf Orgamex B.V. het digestaat van de mestvergisting afvoert naar Bladel, om het daar verder te verwerken tot organische meststof (wat het in eerste instantie al was?). Dit heeft bij ons een aantal vragen doen rijzen.

1. Klopt het dat bij mestvergistingsinstallaties het na de vergisting overgebleven digestaat wordt afgeleverd ter verdere verwerking?

2. Wat blijft er over van de mest na vergisting, en wat gebeurt er uiteindelijk mee?

3. Hoeveel vervoersbewegingen zijn er gemoeid bij het proces waar mestvergisting deel van uitmaakt, dus vanaf het vervoer van mest vanuit veehouderijen tot aan het laatste vervoer van wat er uiteindelijk over is gebleven van de mest?

Terugkomend op het specifieke geval van Poort43 en Orgamex B.V.; Orgamex B.V. heeft een vergunning voor het verwerken van maximaal 144.550 ton mest per jaar. Op basis van de vergunde maximale invoer van mest en andere biomassa van Reiling Sterksel B.V. (rond 320.000 ton, volgens vergunningen en onderzoeksrapporten, die verschillende hoeveelheden hanteren), en de hoeveelheid digestaat die dit naar verwachting oplevert (240.000 tot 304.000 ton), lijkt er volgens ons een hiaat te bestaan van minimaal 100.000 ton.

4. Klopt het dat Orgamex B.V. minder digestaat mag verwerken dan Reiling Sterksel B.V. richting Orgamex B.V. afvoert? Zo nee, hoe verklaart u de cijfers, en hoeveel te verwerken digestaat blijft er over na het vergistingsproces van Reiling Sterksel B.V.?

De gemeente Bladel was destijds tegen uitbreiding van Orgamex B.V..

5. Wat is de huidige stand van zaken in Bladel, aangaande de bestuurlijke houding t.o.v. de activiteiten en plannen van Orgamex B.V.?

Indiendatum: 4 feb. 2021
Antwoorddatum: 11 feb. 2021

Op de website van Poort43, een bedrijventerrein in Sterksel met o.a. een mestvergistingsinstallatie van Blue Sphere, is te lezen dat het bedrijf Orgamex B.V. het digestaat van de mestvergisting afvoert naar Bladel, om het daar verder te verwerken tot organische meststof (wat het in eerste instantie al was?). Dit heeft bij ons een aantal vragen doen rijzen.

1. Klopt het dat bij mestvergistingsinstallaties het na de vergisting overgebleven digestaat wordt afgeleverd ter verdere verwerking?

Antwoord:
In de vergunning van Chijnsgoed Parkmanagement B.V. (Chijnsgoed) is het bewerking (ontwateren/drogen/zuivering) van digistaat opgenomen binnen de eigen inrichting aan de Pastoor Thijssenlaan 43 te Sterksel. Het digistaat dat vrijkomt na de vergisting wordt door Orgamex (huurder op terrein van Chijnsgoed) op de locatie in Sterksel verwerkt en afgevoerd.


2. Wat blijft er over van de mest na vergisting, en wat gebeurt er uiteindelijk mee?

Antwoord:
Van mest blijft digistaat over, deze wordt ontwaterd en vervolgens afgevoerd. In de vergunning van Chijnsgoed is het volgende opgenomen:
“De mestscheiding wordt gebruikt voor de scheiding van het uit de vergisting vrijkomende digistaat dat niet meer hergebruikt kan worden in de vergisting. Het digistaat wordt behandelend waarbij een vaste fractie ontstaat en waterige fractie. De waterige fractie wordt vervolgens gezuiverd en hergebruikt, bij langdurige en extremere neerslag wordt het te veel aan gezuiverd water geloosd overeenkomstig de Watervergunning. De vaste fractie kan worden gedroogd. De vaste fractie wordt uiteindelijk afgezet als meststof”.


3. Hoeveel vervoersbewegingen zijn er gemoeid bij het proces waar mestvergisting deel van uitmaakt, dus vanaf het vervoer van mest vanuit veehouderijen tot aan het laatste vervoer van wat er uiteindelijk over is gebleven van de mest?

Antwoord:
In bijlage 1 is een overzicht van alle vergunde vervoersbewegingen opgenomen.


Terugkomend op het specifieke geval van Poort43 en Orgamex B.V.; Orgamex B.V. heeft een vergunning voor het verwerken van maximaal 144.550 ton mest per jaar. Op basis van de vergunde maximale invoer van mest en andere biomassa van Reiling Sterksel B.V. (rond 320.000 ton, volgens vergunningen en onderzoeksrapporten, die verschillende hoeveelheden hanteren), en de hoeveelheid digestaat die dit naar verwachting oplevert (240.000 tot 304.000 ton), lijkt er volgens ons een hiaat te bestaan van minimaal 100.000 ton.

4. Klopt het dat Orgamex B.V. minder digestaat mag verwerken dan Reiling Sterksel B.V. richting Orgamex B.V. afvoert? Zo nee, hoe verklaart u de cijfers, en hoeveel te verwerken digestaat blijft er over na het vergistingsproces van Reiling Sterksel B.V.?

Antwoord:
Zoals reeds bij vraag 1 is aangegeven is in de vergunning van Chijnsgoed opgenomen dat het digistaat binnen de eigen inrichting ontwaterent/gedroogd/gezuiverd kan worden.
Orgamex BV (Rootven 34) te Bladel heeft vergunning voor het ontvangen en verwerken van maximaal 144.550 ton afvalstoffen (waaronder digistaat) per jaar. Meer dan de vergunde hoeveelheid mag Orgamex B.V. te Bladel niet accepteren en verwerken.


De gemeente Bladel was destijds tegen uitbreiding van Orgamex B.V..

5. Wat is de huidige stand van zaken in Bladel, aangaande de bestuurlijke houding t.o.v. de activiteiten en plannen van Orgamex B.V.?

Antwoord:
We zijn niet bekend met het bestuurlijke standpunt van de gemeente Bladel op dit moment.