Tech­nische vragen over inter­na­ti­onale samen­werking en vriend­schaps­banden


Indiendatum: 28 jul. 2021

Wij krijgen graag meer inzicht in de internationale samenwerkingsverbanden die de provincie is aangegaan met regio’s in het buitenland. Er is het een en ander te lezen op de pagina over internationale samenwerking op de provinciale website, maar wij hebben aanvullend de volgende technische vragen.

1. Hoe komt een samenwerkingsverband met buitenlandse regio’s tot stand, op wiens initiatief?

2. Wie heeft de bevoegdheid tot het aangaan van een samenwerkingsverband met een buitenlandse regio; GS of PS?

3. Wordt een internationaal samenwerkingsverband tussendoor geëvalueerd? Zo ja, hoe vaak en waar kunnen we de evaluaties inzien?

4. Graag ontvangen we een uitputtende lijst van de internationale samenwerkingsverbanden waar de provincie momenteel actief deel van uitmaakt.

5. Graag ontvangen we het Memorandum of Understanding dat de Chinese provincie Jiangsu en de provincie Noord-Brabant in 1994 ondertekenden.

6. Is binnen het samenwerkingsverband met de Chinese provincie Jiangsu het onderdrukkende Chinese overheidsbeleid ten aanzien van de Oeigoerse inwoners al eens ter sprake gekomen? Zo ja, op welke wijze en wat is hiervan de uitkomst?

7. Bestaat er een ethische toets o.i.d. voor het aangaan met samenwerkingsverbanden?

8. Zijn er voornemens om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan? Zo ja, welke afwegingen worden hierin gemaakt?

Indiendatum: 28 jul. 2021
Antwoorddatum: 30 jul. 2021

Wij krijgen graag meer inzicht in de internationale samenwerkingsverbanden die de provincie is aangegaan met regio’s in het buitenland. Er is het een en ander te lezen op de pagina over internationale samenwerking op de provinciale website, maar wij hebben aanvullend de volgende technische vragen.

1. Hoe komt een samenwerkingsverband met buitenlandse regio’s tot stand, op wiens initiatief?

Antwoord:
Er is sprake van twee geformaliseerde samenwerkingsverbanden, met de provincie Jiangsu in China en de Tsukubaregio in Japan. Voor beide samenwerkingsverbanden lag het initiatief bij de buitenlandse partij. Daarnaast heeft het internationaliseringsbeleid vier focuslanden namelijk Duitsland (Baden Württemberg en Beieren), Verenigde Staten (MidWest & Texas), China (regio Jiangsu) en Israël. Bij het aangaan van deze relaties is afgesproken dat de Provincie deze relatie ten dienste zal stellen van het Brabants bedrijfsleven. Dit betekent in praktijk dat de provincie zelfstandig geen bezoeken brengt, maar zich ten dienste stelt van het bedrijfsleven.


2. Wie heeft de bevoegdheid tot het aangaan van een samenwerkingsverband met een buitenlandse regio; GS of PS?

Antwoord:
GS heeft de bevoegdheid tot het aangaan van een samenwerkingsverband met een buitenlandse regio en informeert PS hierover via de S&V cyclus.


3. Wordt een internationaal samenwerkingsverband tussendoor geëvalueerd? Zo ja, hoe vaak en waar kunnen we de evaluaties inzien?

Antwoord:
De ontwikkelingen en impact van de samenwerkingsverbanden worden continue gemonitord. Naar aanleiding van het 25-jarige bestaan van de vriendschapsband tussen de regio Jiangsu en de Provincie Noord-Brabant is de samenwerkingsovereenkomst herzien in 2019. De Memorandum of Understanding is hierop aangepast (zie de bijlage). Belangrijkste wijziging is instelling van een structureel overleg tussen Chinese en Nederlandse vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstellingen, overheden en culturele organisaties voor een efficiëntere samenwerking. De focus van de samenwerking ligt op de sectoren HTSM, Agro, Life Sciences & Health, Logistiek, Cultuur, en op watermanagement en milieubescherming. Door middel van het opzetten van een Joint Comittee moet hier jaarlijks duidelijke afspraken met Jiangsu over gemaakt gaan worden, welke het beter mogelijk maken effectiever te werken aan de behoefte die er vanuit het Brabantse bedrijfsleven zijn met China. Het verloop hiervan wordt jaarlijks geëvalueerd in de Joint Comittee. Helaas is het Joint Comittee nog niet officieel geformaliseerd en bijeen geweest vanwege de corona pandemie.


4. Graag ontvangen we een uitputtende lijst van de internationale samenwerkingsverbanden waar de provincie momenteel actief deel van uitmaakt.

Antwoord:
Er is sprake van twee geformaliseerde samenwerkingsverbanden, nl met de provincie Jiangsu in China en de Tsukubaregio in Japan.


5. Graag ontvangen we het Memorandum of Understanding dat de Chinese provincie Jiangsu en de provincie Noord-Brabant in 1994 ondertekenden.

Antwoord:
Zie de bijlage. Ook is de herziene MoU uit 2019 toegevoegd.


6. Is binnen het samenwerkingsverband met de Chinese provincie Jiangsu het onderdrukkende Chinese overheidsbeleid ten aanzien van de Oeigoerse inwoners al eens ter sprake gekomen? Zo ja, op welke wijze en wat is hiervan de uitkomst?

Antwoord:
Nee, dit is niet ter sprake gekomen. Het Rijk is verantwoordelijk voor het aankaarten van mensenrechten vraagstukken en vraagt ook aan de provincie om hen daarin het voortouw te laten pakken. Wij willen daarbij benadrukken dat hierover continue contact is met het ministerie van Buitenlandse Zaken over de relatie en activiteiten die de provincie heeft met de regio Jiangsu. Overigens brengen wij zaken die spelen binnen deze relatie met Jiangsu, wanneer nodig, ter sprake. Ook houden wij contact met Nederlandse en internationale regio’s die ook vriendschapsbanden hebben met regio’s in China.


7. Bestaat er een ethische toets o.i.d. voor het aangaan met samenwerkingsverbanden?

Antwoord:
Nee. De teksten van de samenwerkingsverbanden met buitenlandse regio’s (met Jiangsu specifiek) zijn vóóraf afgestemd met het ministerie van Buitenlandse Zaken.


8. Zijn er voornemens om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan? Zo ja, welke afwegingen worden hierin gemaakt?

Antwoord:
Er zijn op dit moment geen voornemens om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Interessant voor jou

Vragen over de vriendschapsband tussen Provincie Noord-Brabant en de Chinese provincie Jiangsu

Lees verder

Vragen over de uitbreiding van het overlast gevende bedrijventerrein Poort43 in Sterksel met een logistiek centrum van 5 hectare

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer