Tech­nische vragen over memo gede­pu­teerde over natuur­in­clusief boeren


Indiendatum: 17 nov. 2022

In de memo van gedeputeerde Lemkes, van 6 oktober 2022, staat:
Binnen het project Natuurinclusieve landbouw worden tot op heden alleen veehouders ondersteund om door te ontwikkelen of om te schakelen naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering”.

Dit roept bij ons de volgende vragen op.

1. Hoe komt het dat tot nu toe alleen veehouders worden ondersteund om door te ontwikkelen of om te schakelen naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering? Hebben enkel veehouders een beroep gedaan op ondersteuning, of is het een keuze vanuit de organisatie van het project? Graag een toelichting.

2. Betekent dit dat de veehouders die worden ondersteund door ontwikkelen of omschakelen naar (meer) natuurinclusieve veehouderij, of deels ook naar niet-dierlijke (meer) natuurinclusieve landbouw?

Indiendatum: 17 nov. 2022
Antwoorddatum: 21 nov. 2022

In de memo van gedeputeerde Lemkes, van 6 oktober 2022, staat:
“Binnen het project Natuurinclusieve landbouw worden tot op heden alleen veehouders ondersteund om door te ontwikkelen of om te schakelen naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering”.

Dit roept bij ons de volgende vragen op.

1. Hoe komt het dat tot nu toe alleen veehouders worden ondersteund om door te ontwikkelen of om te schakelen naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering? Hebben enkel veehouders een beroep gedaan op ondersteuning, of is het een keuze vanuit de organisatie van het project? Graag een toelichting.

Antwoord:
Bij openstelling van de subsidie voor omschakeling naar natuurinclusieve landbouw is vanuit het college bewust gekozen om op dit moment alleen veehouders te ondersteunen. Vanuit de aard van de bedrijfsvoering, de beschikbaarheid van systemen zoals de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en vanuit de markt is de stap naar natuurinclusief in deze sector voor een substantieel aantal bedrijven goed mogelijk. Er wordt ook geïnvesteerd in de beweging naar natuurinclusief ondernemen in andere sectoren, bijvoorbeeld door te werken aan een biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en door een haalbaarheidsonderzoek te doen naar natuurinclusieve akkerbouw.


2. Betekent dit dat de veehouders die worden ondersteund door ontwikkelen of omschakelen naar (meer) natuurinclusieve veehouderij, of deels ook naar niet-dierlijke (meer) natuurinclusieve landbouw?

Antwoord:
De plannen die tot op heden zijn ingediend bestaan allen uit het door ontwikkelen of omschakelen naar een (meer) natuurinclusieve veehouderij. In enkele gevallen wordt er afgeschaald in aantal dieren. Er zijn geen plannen waarbij gestopt wordt met het houden van dieren.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Aanvullende vragen over ontwikkelingen in of nabij Natura 2000-gebieden

Lees verder

Vragen over de invloed van het actieplan ‘Toekomst voor Jonge Boeren’ op het toekomstperspectief van vitale natuur, woningbouw en duurzame plantaardige landbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer