Tech­nische vragen over over de voortgang van de Brabantse Bossen­stra­tegie


Indiendatum: 6 jan. 2023

Geacht college,

Veertig miljoen bomen erbij in tien jaar tijd, met deze ambitie willen we in Brabant onder andere voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Deze ambitie is in 2020 bekend gemaakt en moet dus, als alles volgens plan verloopt, in 2030 zijn waargemaakt. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. In gebied ‘De Pannenhoef’ worden momenteel bomen gerooid in plaats van geplant. Kunt u nagaan wat de reden daarvoor is en welke bomen daar weer voor in de plaats komen?

2. Waar worden de gerooide bomen voor gebruikt?

Door droogte en een verslechtering van de bodem door stikstof, hebben nieuw aangeplante bomen minder kans op overleving.

3. Op welke wijze wordt daar in het huidige bosbeheer rekening mee gehouden?

Het blijkt zeer moeilijk om ruimte en middelen te vinden voor de aanplant van nieuwe bomen of nieuw bos.

4. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Brabantse bossenambitie: hoeveel hectare bos, of grofweg hoeveel bomen zijn er in Brabant bij gekomen sinds de start van de Brabantse Bossenstrategie?

Wij danken u bij voorbaat voor uw beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 6 jan. 2023
Antwoorddatum: 10 jan. 2023

Veertig miljoen bomen erbij in tien jaar tijd, met deze ambitie willen we in Brabant onder andere voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Deze ambitie is in 2020 bekend gemaakt en moet dus, als alles volgens plan verloopt, in 2030 zijn waargemaakt. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. In gebied ‘De Pannenhoef’ worden momenteel bomen gerooid in plaats van geplant. Kunt u nagaan wat de reden daarvoor is en welke bomen daar weer voor in de plaats komen?

Antwoord:
Het natuurgebied De Pannenhoef is in beheer van het Brabants Landschap. De reden van het rooien is niet bekend en we raden u aan om de reden hiervan bij Brabants Landschap zelf na te vragen.


2. Waar worden de gerooide bomen voor gebruikt?

Antwoord:
Ook hierover adviseren we u hierover dit bij Brabants Landschap na te vragen.


Door droogte en een verslechtering van de bodem door stikstof, hebben nieuw aangeplante bomen minder kans op overleving.

3. Op welke wijze wordt daar in het huidige bosbeheer rekening mee gehouden?

Antwoord:
Beheerders verbeteren de waterbeschikbaarheid door lokale ingrepen in de waterhuishouding. Verbeterde waterbeschikbaarheid verhoogt de weerbaarheid van bossen en bomen. In het huidige bosbeheer wordt verder rekening gehouden met droogte en stikstof door de boomkeuze tijdens beheer en aanplant. Rijk-strooisel-soorten zijn boom- en struiksoorten die relatief veel nutriënten in hun blad opslaan en/of snel verteren wanneer ze op de bosbodem liggen. Deze soorten verzachten de effecten van bodemverzuring. Door de versnelde afbraaksnelheid van het rijk-strooiselblad is er een minder dikke strooisellaag op de bosbodem aanwezig, waardoor vaatplanten gemakkelijker kunnen kiemen. Rijk-strooiselblad verbetert ook de waterinfiltratie.


Het blijkt zeer moeilijk om ruimte en middelen te vinden voor de aanplant van nieuwe bomen of nieuw bos.

4. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Brabantse bossenambitie: hoeveel hectare bos, of grofweg hoeveel bomen zijn er in Brabant bij gekomen sinds de start van de Brabantse Bossenstrategie?

Antwoord:
Jaarlijks monitoren we de voortgang van het Actieplan Brabantse Bomen. De data van het afgelopen jaar zijn nog niet binnen, omdat het plantseizoen nog niet is afgerond. In 2020 en 2021 is minimaal 568 ha nieuw bos gerealiseerd. Data van een aantal partijen mist, waardoor dit getal een onderschatting van het werkelijk gerealiseerde areaal zal zijn.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over illegale voederplekken in de Vlierdense bossen, gemeente Deurne

Lees verder

Technische vragen over Toekomstperspectief ‘t Zoet Breda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer