Tech­nische vragen over Staten­me­deling Actu­a­li­teiten Stikstof


Indiendatum: 17 aug. 2020

Het Stikstofregistratiesysteem, waarin per gebied de effecten van stikstofmaatregelen, zoals snelheidsverlagingen, worden geregistreerd, is in werking getreden. Aanvragers hebben tot 1 juli de tijd om de aanvraag compleet te maken en dan kunnen ze met prioriteit gebruik maken van de stikstofruimte in het SSRS. In juli zullen de eerste aanvragen afgehandeld worden en prioritering aan de aanvragen toegekend worden.

1. Graag ontvangen wij een overzicht van de hoeveelheid stikstofruimte die zich op dit moment in het stikstofregistratiesysteem Noord-Brabant begeeft, en de herkomst van de ruimte.

2. Welke projecten (graag een overzicht) hebben in Noord-Brabant tot nu toe stikstofruimte ontvangen vanuit het stikstofregistratiesysteem?

Indiendatum: 17 aug. 2020
Antwoorddatum: 19 aug. 2020

Het Stikstofregistratiesysteem, waarin per gebied de effecten van stikstofmaatregelen, zoals snelheidsverlagingen, worden geregistreerd, is in werking getreden. Aanvragers hebben tot 1 juli de tijd om de aanvraag compleet te maken en dan kunnen ze met prioriteit gebruik maken van de stikstofruimte in het SSRS. In juli zullen de eerste aanvragen afgehandeld worden en prioritering aan de aanvragen toegekend worden.

1. Graag ontvangen wij een overzicht van de hoeveelheid stikstofruimte die zich op dit moment in het stikstofregistratiesysteem Noord-Brabant begeeft, en de herkomst van de ruimte.

Antwoord:
In het stikstofregistratiesysteem is op basis van in eerste instantie het effect van het verlagen van de maximumsnelheid overdag op autosnelwegen onder beheer van het Rijk als bronmaatregel opgenomen. Dit is landelijk gebeurd en geregistreerd op hectareniveau binnen de voor stikstofgevoelige Natura2000-gebieden. Er is dus geen Brabants systeem met stikstofruimte. Brabantse projecten kunnen vervolgens ook effecten hebben buiten Brabant. Het effect van projecten wordt derhalve landelijk in beeld gebracht op hectareniveau en op hectareniveau afgeboekt in het systeem. Meer over dit systeem en de gemiddelde berekende depositieruimte door de afname van de stikstofdepositie door de snelheidsmaatregel is te vinden op de site van BIJ12.


2. Welke projecten (graag een overzicht) hebben in Noord-Brabant tot nu toe stikstofruimte ontvangen vanuit het stikstofregistratiesysteem?

Antwoord:
Hierbij een overzicht woningbouwprojecten waar ruimte is toegekend uit het Stikstofregistratiesysteem (SSRS). De (definitieve) besluitvorming voor deze aanvragen moet nog plaatsvinden. Daarbij wordt feitelijk de uitgegeven ruimte vastgelegd in een Wnb-toestemming

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer