Tech­nische vragen over uitkijk­toren in het bosgebied Einder­heide in Riethoven


Indiendatum: 9 jul. 2021

De gemeenteraad in Bergeijk gaf op 6 juli 2021 unaniem haar goedkeuring voor het realiseren van een nieuwe vleermuizen- en uitkijktoren in het bosgebied Einderheide in Riethoven. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vraag.

1. Door wie en uit welk budget wordt de uitkijktoren gefinancierd?

Indiendatum: 9 jul. 2021
Antwoorddatum: 12 jul. 2021

De gemeenteraad in Bergeijk gaf op 6 juli 2021 unaniem haar goedkeuring voor het realiseren van een nieuwe vleermuizen- en uitkijktoren in het bosgebied Einderheide in Riethoven. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vraag.

1. Door wie en uit welk budget wordt de uitkijktoren gefinancierd?

Antwoord:
Het betreft hier de realisatie van een gecombineerde uitkijk- en vleermuistoren die wordt gebouwd als icoon langs de nieuwe provinciale weg, de N69. De totale kosten zijn geschat op € 400.000. 50% hiervan wordt gefinancierd uit de Gebiedsimpuls grenscorridor N69. De overige € 200.000 wordt gefinancierd door de gemeente Bergeijk (€ 70.000) en wegenbouwer Boskalis (€ 130.000).