Tech­nische vragen over warm­te­netten in Brabant en de inwis­sel­baarheid van warm­te­bronnen


Indiendatum: 19 aug. 2022

Wij proberen wat beter inzicht te krijgen in de werking van warmtenetten. We hopen dat u daaraan kunt bijdragen via een reactie op onderstaande vragen.

1. Waar liggen momenteel functionerende warmtenetten in Brabant? Welke warmtebronnen worden hiervoor ingezet en hoeveel huishoudens/woningen zijn er (ongeveer) op aangesloten?

2. Welke gebieden zijn in beeld voor nieuwe warmtenetten op termijn van de aankomende (ongeveer) vijf jaar?

3. Welke kosten zijn gemoeid met aanleg van de benodigde infrastructuur; kunt u daar een indicatie van geven?

4. Welke warmtebronnen zijn geschikt voor het leveren van warmte aan een warmtenet? Welke zijn optimaal, welke suboptimaal?

5. Is het mogelijk meerdere bronnen afwisselend te gebruiken, bijvoorbeeld afhankelijk van wisselend aanbod of vraagbehoefte?

6. In welke mate is een warmtenet afhankelijk van concrete, individuele warmtebronnen; is een warmtenet compleet ingericht op een eerste warmtebron, of is het relatief makkelijk/goedkoop om op een gegeven moment een andere bron aan te sluiten? M.a.w., in welke mate zijn warmtebronnen inwisselbaar op een bestaand warmtenet?

7. Hoe wordt de consumentenprijs voor geleverde warmte berekend, is dat afhankelijk van de bron of geldt een gereguleerde prijs?

8. In welke mate en op welke wijze is keuzevrijheid qua warmtebron mogelijk, voor de gebruikers/consumenten van een warmtenet?

Indiendatum: 19 aug. 2022
Antwoorddatum: 29 aug. 2022

Wij proberen wat beter inzicht te krijgen in de werking van warmtenetten. We hopen dat u daaraan kunt bijdragen via een reactie op onderstaande vragen.

1. Waar liggen momenteel functionerende warmtenetten in Brabant? Welke warmtebronnen worden hiervoor ingezet en hoeveel huishoudens/woningen zijn er (ongeveer) op aangesloten?

Antwoord:
De bij ons bekende warmtenetten en aangesloten gebouwen zijn opgenomen in het warmtebronnenregister onder het tabblad ‘Infrastructuur’.


2. Welke gebieden zijn in beeld voor nieuwe warmtenetten op termijn van de aankomende (ongeveer) vijf jaar?

Antwoord:
In het warmtebronnenregister onder het tabblad ‘Projecten’ is een overzicht van gerealiseerde en geplande warmteprojecten in Noord-Brabant opgenomen. Deze kaartlaag wordt regelmatig geüpdatet. Tevens kunt u in het warmtebronnenregister onder het tabblad ‘TVW Viewer’ kennisnemen van de start- en verkenningswijken. Dit zijn de wijken waar gemeenten aan de slag gaan met de overstap naar duurzame warmte.


3. Welke kosten zijn gemoeid met aanleg van de benodigde infrastructuur; kunt u daar een indicatie van geven?

Antwoord:
Dit is maatwerk. De kosten zijn sterk afhankelijk van o.a. de benodigde infrastructuur, gebiedskenmerken, de lokale situatie, de inrichting van de governance en de bijhorende risico’s. Per project wordt met behulp van haalbaarheidsstudies en businesscases bepaald wat de kosten zijn voor de aanleg van een collectieve warmtevoorziening.


4. Welke warmtebronnen zijn geschikt voor het leveren van warmte aan een warmtenet? Welke zijn optimaal, welke suboptimaal?

Antwoord:
Voor meer informatie over warmtebronnen willen wij u graag verwijzen naar de website van het Expertise Centrum Warmte (ECW). Daar kunt u veel achtergrondinformatie vinden.


5. Is het mogelijk meerdere bronnen afwisselend te gebruiken, bijvoorbeeld afhankelijk van wisselend aanbod of vraagbehoefte?

Antwoord:
Ja, het is mogelijk een mix van verschillende warmtebronnen te gebruiken en te koppelen aan een warmtenet.


6. In welke mate is een warmtenet afhankelijk van concrete, individuele warmtebronnen; is een warmtenet compleet ingericht op een eerste warmtebron, of is het relatief makkelijk/goedkoop om op een gegeven moment een andere bron aan te sluiten? M.a.w., in welke mate zijn warmtebronnen inwisselbaar op een bestaand warmtenet?

Antwoord:
Bij bestaande warmtenetten hangt dit af van het technische ontwerp en de afspraken rondom toegang voor derden. Dit verschilt per warmtenet. Bij nieuwe warmtenetten kan op voorhand in het ontwerp en de exploitatie afspraken rekening worden gehouden met het toevoegen en/of vervangen van warmtebronnen in de toekomst.


7. Hoe wordt de consumentenprijs voor geleverde warmte berekend, is dat afhankelijk van de bron of geldt een gereguleerde prijs?

Antwoord:
Jaarlijks worden de maximale warmtetarieven berekend door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De warmteleverancier van het desbetreffende warmtenet bepaalt het daadwerkelijke tarief.


8. In welke mate en op welke wijze is keuzevrijheid qua warmtebron mogelijk, voor de gebruikers/consumenten van een warmtenet?

Antwoord:
Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare warmtebronnen en de inrichting van de governance van het warmtenet. In Nederland maken bestaande warmtenetten veelal gebruik van één warmtebron. Bij de ontwikkeling van nieuwe warmtenetten wordt steeds vaker gekeken naar een ´open warmtenet´, zodat meerdere bronnen kunnen worden aangesloten. In Brabant worden voor meerdere warmtenetten studies uitgevoerd om het aantal bronnen te vergroten. Als provincie zijn wij betrokken bij studies voor het Amerwarmtenet en het warmtenet in Helmond.