Vragen over agressie en poging tot mishan­deling bij controle horror­fokker Eersel


Indiendatum: 10 mei 2023

Geacht college,

Op 4 mei publiceerde het Eindhovens Dagblad in een artikel dat de Eerselse 'horrorfokker' Jan P. met een stoel naar een controleur van de NVWA heeft gegooid tijdens een controle op het terrein. Een andere man die de controleur aanvloog, Jurgen C., is óók hondenfokker. Net als Jan P. heeft hij een verleden vol getouwtrek met toezichthouder NVWA over puppyhandel. Tijdens de controle was hij aanwezig bij Jan P.

Er is inmiddels aangifte gedaan van bedreiging en poging tot mishandeling. Een woordvoerder van de NVWA bevestigt dat. ,,Het is echt ongelofelijk triest wat hier is gebeurd. Het laat zien met wat voor personen je hier te maken hebt", zegt woordvoerder Bjorn Elsebrock. En: ,,Tijdens de controles hangt constant een sfeer van intimidatie en agressie." Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u met ons eens dat elke medewerker van de (decentrale) overheid zonder gevaar voor de eigen veiligheid zijn taken moet kunnen uitvoeren?

2. Bent u met ons eens dat een ondernemer die op agressieve wijze een controle van zijn inrichting tegenwerkt, geen enkele achting heeft voor het Nederlandse rechtssysteem, het systeem waarin hij in eerste instantie zijn vergunning voor de activiteiten heeft verkregen? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u met ons eens dat deze kwestie veel verder voert dan enkel poging tot mishandeling, maar dat het een directe aanval is op het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving dat de basis heeft in de Algemene wet Bestuursrecht? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u met ons eens dat tegen dit soort militante serieovertreders streng moet worden opgetreden?

5. Bent u met ons eens dat de provincie Noord-Brabant het handelen van de twee hondenfokkers publiekelijk moet veroordelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u uw afkeuring wereldkundig maken?

De Raad van State besliste begin februari dat de hondenfokker medio maart zijn bedrijf in Eersel moest stoppen, maar dat heeft de fokker vooralsnog niet gedaan. Daarop begon de gemeente begin april met het opleggen van dwangsommen, tot nu toe zonder resultaat.

6. Bent u bereid de gemeente bij te staan in hun pogingen de hondenfokker uit Eersel op te laten houden met zijn activiteiten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

7. Welke stappen kan de provincie zetten om ervoor te zorgen dat dit soort notoire wetsovertreders hun werkzaamheden niet kunnen voortzetten?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Nikky Hamerslag,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Technische vragen over de Bestuursrapportage I-2023

Lees verder

Vragen over het geven van bloemen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer