Vragen over het geven van bloemen


Indiendatum: 15 mei 2023

Geacht college,

Afgelopen zondag was het Moederdag, aanleiding voor de media om aandacht te besteden aan het geven van bloemen en de impact die dat heeft om het klimaat. Het is niet de eerste keer dat hier aandacht voor is, afgelopen oktober bijvoorbeeld benadrukte Arjen Lubach nog in zijn avondshow welke negatieve gevolgen de bloementeelt heeft op het milieu. En ook de Keuringsdienst van Waarde besteedde hier regelmatig aandacht aan.

Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u bekend met het artikel ‘Een bos bloemen voor moeder? Niet schuin afsnijden! - (NRC)? En de uitzending van Arjen Lubach van afgelopen oktober ‘En nou is het afgelopen met bloemen’ (De Avondshow met Arjen Lubach).

2. Onderschrijft u de negatieve impact die het kweken van niet biologische bloemen, zonder EKO, biologisch of Demeter keurmerk?

3. Kunt u een inschatting doen van hoeveel bossen bloemen per jaar er door de Provincie worden besteld voor diverse doeleinden?

4. Wordt er bij het bestellen van bloemen rekening gehouden met de omstandigheden waaronder deze zijn gekweekt? Wordt er bijvoorbeeld gekozen voor biologische bloemen?

5. Bent u bereid om indien wij als Provincie bloemen als geschenk of bedankje geven te kiezen voor biologische bloemen met een EKO, EU-biologisch en Demeter keurmerk? En bij voorkeur seizoensbloemen?

6. Staat u open voor mogelijke alternatieven op bloemen als geschenk of bedankje bijvoorbeeld een plant, of lokaal geteeld fruit of een boekenbon?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Ellen Putman,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 15 mei 2023
Antwoorddatum: 30 mei 2023

Afgelopen zondag was het Moederdag, aanleiding voor de media om aandacht te besteden aan het geven van bloemen en de impact die dat heeft om het klimaat. Het is niet de eerste keer dat hier aandacht voor is, afgelopen oktober bijvoorbeeld benadrukte Arjen Lubach nog in zijn avondshow welke negatieve gevolgen de bloementeelt heeft op het milieu. En ook de Keuringsdienst van Waarde besteedde hier regelmatig aandacht aan.

Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u bekend met het artikel ‘Een bos bloemen voor moeder? Niet schuin afsnijden! - (NRC)? En de uitzending van Arjen Lubach van afgelopen oktober ‘En nou is het afgelopen met bloemen’ (De Avondshow met Arjen Lubach).

Antwoord:
Ja, dit is bekend.


2. Onderschrijft u de negatieve impact die het kweken van niet biologische bloemen, zonder EKO, biologisch of Demeter keurmerk?

Antwoord:
Ja, de impact is bekend. Het inkoopbeleid van de Provincie NoordBrabant (2021) is daarom gericht op maatschappelijk verantwoord en duurzaam inkopen. Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) omvat o.a.:
• Circulair en biobased inkopen;
• Klimaatbewust inkopen;
• Innovatiegericht inkopen;
• Social Return en sociaal ondernemerschap.
Dit betekent dat er bij de inkoop van leveringen, diensten en werken in alle fasen van het inkoopproces rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische dimensies van duurzaamheid. In deze context hebben wij ons verbonden aan verschillende Green Deals.
Ook is binnen de provincie een MVI-denktank actief die inventariseert en bindend adviseert op welke wijze MVI concreet ingebed kan worden bij aanbestedingen. Daarnaast heeft de Provincie Noord-Brabant het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) ondertekend.


3. Kunt u een inschatting doen van hoeveel bossen bloemen per jaar er door de Provincie worden besteld voor diverse doeleinden?

Antwoord:
Het totaal aantal bossen bloemen wordt niet geregistreerd. In totaal heeft de provincie in 2022 voor circa € 27.000,- aan bloemen en bloemstukken besteed voor diverse doeleinden.
Zo ontvangt iedere nieuwe medewerker op de eerste werkdag een bos bloemen ter verwelkoming en ontvangen leden van Provinciale Staten een bos bloemen bij installatie, maiden-speech en vertrek. Ook kunnen medewerkers een bos bloemen krijgen als dank voor een extra inspanning. Daarnaast worden er bloemstukken besteld ter decoratie van de koffiebar. Op de bestuursvleugel zijn de bloemstukjes inmiddels vervangen door vaste planten.


4. Wordt er bij het bestellen van bloemen rekening gehouden met de omstandigheden waaronder deze zijn gekweekt? Wordt er bijvoorbeeld gekozen voor biologische bloemen?

Antwoord:
Ja, het inkoopbeleid van de Provincie Noord-Brabant is gericht op maatschappelijk verantwoord inkopen. Dit inkoopbeleid omvat o.a. circulair, biobased en klimaatbewust inkopen. Daarnaast koopt de leverancier waarmee de Provincie Noord-Brabant samenwerkt met name bloemen, planten en snijgroen in met de volgende labels: MPS-A, Biologisch/EKO, Milieukeur, Fair Flower Plants met MPS-A. Deze keurmerken zien o.a. toe op kweekomstandigheden en milieueisen.


5. Bent u bereid om indien wij als Provincie bloemen als geschenk of bedankje geven te kiezen voor biologische bloemen met een EKO, EU-biologisch en Demeter keurmerk? En bij voorkeur seizoensbloemen?

Antwoord:
Ja, dit gebeurt al zoveel mogelijk. De leverancier richt zich bij de inkoop van bloemen, planten en snijgroen waar mogelijk op bloemen met de volgende labels: MPS-A, Biologisch/EKO, Milieukeur, Fair Flower Plants met MPS-A. Daarnaast houdt onze leverancier bij de inkoop en levering van bloemen rekening met het gebruik van seizoensbloemen.


6. Staat u open voor mogelijke alternatieven op bloemen als geschenk of bedankje bijvoorbeeld een plant, of lokaal geteeld fruit of een boekenbon?

Antwoord:
Ja, naast bloemen worden ook regelmatig cadeaubonnen of een plant geschonken. De alternatieven zoals lokaal geteeld fruit vinden wij zeer sympathiek. We onderzoeken de mogelijkheden om lokale en seizoensgebonden producten aan te bieden als (relatie)geschenken. Zoals fruit, wijn of cadeaubonnen van lokale ondernemers en producenten. Dit sluit aan bij het maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid van de Provincie Noord-Brabant dat gericht is op social return, sociaal ondernemerschap en circulair, biobased, klimaatbewust inkopen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over agressie en poging tot mishandeling bij controle horrorfokker Eersel

Lees verder

Technische vragen over de uitfasering van biomassa als transitiebrandstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer