Vragen over de moge­lijk­heden met ecoducten van composiet


Indiendatum: mrt. 2015

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de mogelijkheden met ecoducten van composiet.


Geacht college,

De provincie geeft aan in 2027 alle gaten in het Brabantse deel van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) te willen hebben gedicht met nieuwe natuur. Om de stukken natuur met elkaar te verbinden zullen op sommige plekken ecoducten gebouwd moeten worden.

Ecoducten zijn een behoorlijke kostenpost, dus het zou goed zijn als ecoducten goedkoper gebouwd kunnen worden. Menig bedrijf in Nederland maakt tegenwoordig bruggen van composiet. In de provincie Utrecht is vorig jaar Nederlands eerste ecoduct van composiet opgeleverd.

Een aantal voordelen van composiet als materiaal om bruggen mee te bouwen is; het lage soortelijk gewicht, de onaantastbaarheid voor corrosie, de eenvoudige verwerking en bevestiging en het onderhoudsvrije aspect. Onder andere onderhouds- en plaatsingskosten van een ecoduct van composiet zullen daardoor lager zijn van een betonnen ecoduct.

Wij hebben een aantal vragen over de mogelijkheden op dit gebied voor Brabant.

1. Ligt de voltooiing van het Brabantse deel van het NNN op schema? Zo nee, waarom niet?

2. Kunt u aangeven hoeveel ecoducten er nog gebouwd moeten worden om alle gaten te dichten?

3. Is de mogelijkheid om ecoducten te bouwen van composiet al in overweging genomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de resultaten van de overweging?

4. Kan de provincie voor de middelen die beschikbaar zijn meer ecoducten bouwen en onderhouden als deze van composiet zijn gemaakt? Zo ja, hoeveel efficiënter zou het zijn?

5. Bent u bereid om, waar mogelijk en voor zover het de kwaliteit van een ecoduct als wildpassage, ecoducten van goedkopere, innovatiever materialen te laten bouwen? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: mrt. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970


Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Ligt de voltooiing van het Brabantse deel van het NNN op schema? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja. De aanleg van de natuurbruggen ligt op schema.


2. Kunt u aangeven hoeveel ecoducten er nog gebouwd moeten worden om alle gaten te dichten?

Antwoord: Ja. Er worden op basis van de huidige inzichten twee natuurbruggen gebouwd. Eén daarvan is in aanbouw (nabij de Efteling door de provincie) en één daarvan is in voorbereiding (Mortelen door ProRail).


3. Is de mogelijkheid om ecoducten te bouwen van composiet al in overweging genomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de resultaten van de overweging?

Antwoord: Ja. Deze mogelijkheid is echter relatief nieuw. De provinciale procedures zijn gericht om zo goedkoop mogelijk aan te besteden volgens het uitgangspunt van design en construct. Hierbij stelt de provincie de kwaliteitseisen en de aannemer zorgt voor het ontwerp. De aanleg van natuurbruggen wordt Europees aanbesteed en in principe gegund aan de laagste inschrijver. Het is aan de aannemer om de bouwtechniek te bepalen. Goedkopere bouwwijzen maken daarbij de meeste kans op gunning.


4. Kan de provincie voor de middelen die beschikbaar zijn meer ecoducten bouwen en onderhouden als deze van composiet zijn gemaakt? Zo ja, hoeveel efficiënter zou het zijn?

Antwoord: Nee. Er zijn momenteel geen provinciale middelen beschikbaar voor de bouw van nieuwe natuurbruggen.


5. Bent u bereid om, waar mogelijk en voor zover het de kwaliteit van een ecoduct als wildpassage, ecoducten van goedkopere, innovatiever materialen te laten bouwen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, maar zie eerdere antwoorden.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Voorzitter, Secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over de toename van megastallen in Noord-Brabant

Lees verder

Vragen over de relatie tussen intensieve veehouderij en gezondheidsklachten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer