Vragen over de monu­mentale zomereik oftewel Annaville boom in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout


Indiendatum: nov. 2016

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de monumentale zomereik oftewel Annaville boom in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout.


Geacht college,

De beroemde zomereik in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout dreigt te worden omgehakt. De doelstelling van Rijkswaterstaat is dat de boom in 2020 verdwijnt vanwege de geplande verbreding van de A58. Uit onderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren zou blijken dat het omleggen van de weg of het bouwen van een nieuw viaduct te duur is. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat zou ook blijken dat het uitgraven en verplaatsen van de eik niet mogelijk is.

1. Bent u met ons eens dat deze zomereik een visitekaartje voor Brabant is? Zo nee, waarom niet?

2. Inmiddels hebben tienduizenden mensen via facebook aan Omroep Brabant laten weten dat zij vinden dat de zomereik moet blijven. Welke conclusie trekt u daar uit?

3. Welke (juridische) mogelijkheden heeft de provincie om deze monumentale zomereik te beschermen tegen kap?

4. Bent u bereid om deze monumentale zomereik indien mogelijk ook een beschermde status te geven? Zo nee, waarom niet?

5. Bureau p2 dat overheden helpt om mobiliteitsproblemen op te lossen stelt dat extra asfalt niet helpt om files op te lossen omdat meer asfalt leidt tot meer autogebruik. Deelt u die conclusie? Zo nee, waarom niet?

6. Indien ja, moeten we niet gewoon accepteren dat files een ‘fact of life’ zijn en dat geld voor deze verbreding beter aan andere doelen besteed kan worden en dat zodoende de monumentale eik gered kan worden?

7. Indien Rijkswaterstaat toch kiest voor het verbreden van de A58 bij Ulvenhout, is het dan mogelijk om voor een klein deel van de A58 de vluchtstrook in te zetten, zoals ook in andere delen van Nederland, zodat de monumentale eik gespaard blijft? Zo nee, waarom niet?

8. Indien Rijkswaterstaat kiest voor het verbreden van de A58 bij Ulvenhout, en de monumentale eik dreigt te worden gekapt, bent u bereid om de geschatte meerkosten van 3,5 miljoen voor het aanpassen het viaduct bij Ulvenhout voor uw rekening te nemen, zodat de monumentale eik wordt gespaard? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren

Indiendatum: nov. 2016
Antwoorddatum: 20 dec. 2016

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Bent u met ons eens dat deze zomereik een visitekaartje voor Brabant is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Het is een markante boom die voor de voorbijrijdende automobilist een mooi herkenningspunt is op de A58.


2. Inmiddels hebben tienduizenden mensen via facebook aan Omroep Brabant laten weten dat zij vinden dat de zomereik moet blijven? Welke conclusie trekt u daar uit?

Antwoord:
Wij concluderen daaruit dat tienduizenden mensen vinden dat de zomereik behouden moet blijven.


3. Welke (juridische) mogelijkheden heeft de provincie om deze monumentale zomereik te beschermen tegen kap?

Antwoord:
Er zijn voor ons geen mogelijkheden de boom te beschermen, hiervoor ontbreekt een juridisch bindend beschermingskader.


4. Bent u bereid om deze monumentale zomereik indien mogelijk ook een beschermde status te geven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. De zomereik heeft in de Verordening ruimte geen beschermde status en er is geen doorwerking naar onderliggend bestemmingsplan.


5. Bureau p2 dat overheden helpt om mobiliteitsproblemen op te lossen stelt dat extra asfalt niet helpt om files op te lossen omdat meer asfalt leidt tot meer autogebruik. Deelt u die conclusie? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, wij delen deze conclusie niet. De verbreding van autosnelwegen en in het bijzonder van dit deel van de A58 is van groot belang voor de bereikbaarheid en de economie van Noord-Brabant. Meer asfalt op bepaalde locaties is noodzakelijk, al dan niet in combinatie met smart mobility.


6. Indien ja, moeten we niet gewoon accepteren dat files een ‘fact of life’ zijn en dat geld voor deze verbreding beter aan andere doelen besteed kan worden en dat zodoende de monumentale eik gered kan worden?

Antwoord:
Zie antwoord bij 5.


7. Indien Rijkswaterstaat toch kiest voor het verbreden van de A58 bij Ulvenhout, is het dan mogelijk om voor een klein deel van de A58 de vluchtstrook in te zetten, zoals ook in andere delen van Nederland, zodat de monumentale eik gespaard blijft? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Als provincie gaan wij niet over het technisch ontwerp van de verbreding van de A58. Als partner in het project Smartwayz.NL met de verbreding van de A58 als één van de programma’s zien wij dat Rijkswaterstaat een hele zorgvuldige afweging heeft gemaakt in een poging om de eik te behouden maar dat dit niet mogelijk bleek binnen randvoorwaarden voor techniek en veiligheid en tegen aanvaardbare kosten.


8. Indien Rijkswaterstaat kiest voor het verbreden van de A58 bij Ulvenhout, en de monumentale eik dreigt te worden gekapt, bent u bereid om de geschatte meerkosten van 3,5 miljoen voor het aanpassen van het viaduct bij Ulvenhout voor uw rekening te nemen, zodat de monumentale eik wordt gespaard? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Rijkswaterstaat heeft de afweging gemaakt dat de maatschappelijke baten van behoud van de eik niet opwegen tegen de extra kosten. Wij vinden het bedrag van € 3,5 miljoen ook te hoog om de boom met provinciale middelen te behouden. Daarnaast heeft het aanpassen van het viaduct als consequentie dat meerdere bomen gekapt moeten worden.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer