Vragen over het doden van drie Moeflons in de gemeente Gemert-Bakel


Indiendatum: okt. 2018

Geacht college,

Van de zes moeflons die al maanden rondstruinen in het buitengebied van Milheeze en omgeving, zijn er drie geschoten. De burgemeester van Gemert-Bakel gaat ervan uit dat de dieren doelbewust zijn uitgezet: "Het is niet alleen dierenmishandeling. Het zijn tamme dieren die verdwaasd blijken rond te dwalen in het 'wild’."

1. Moeflons komen in Nederland voor op de Noorderheide, het Vierhouterbos, Nationaal Park de Hoge Veluwe en het Wekeromse Zand. Is er in Nederland niemand die de kennis had om, al dan niet na de dieren te verdoven, de dieren te vangen en daarna eventueel in te brengen bij een van de kuddes die Nederland rijk is? Zo nee, waarom niet?

De provincie en FBE van Noord-Brabant hebben geen beleid en beheer ten aanzien van Moeflons.

2. Waarom is er overgegaan tot afschot? Wat was de grondslag van dit besluit als er niets over is vastgelegd in een faunabeheerplan?

Op advies van de milieupolitie probeerden de mensen op wiens terrein de dieren vaak vertoefden, de moeflons eerder dagelijks te voeren.

3. Waarom is eerst besloten de dieren te voeren en daarna besloten de dieren te schieten?
De gemeente heeft eerder pogingen gedaan om de dieren middels verdoving te vangen.

4. Hoeveel pogingen zijn er gedaan?

5. Waarom is dit niet gelukt?

6. Wat gebeurt er met de andere 3 dieren?

7. Kunt u voor de resterende Moeflons wel zoeken naar een oplossing waarbij de dieren blijven leven? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren


Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 20 nov. 2018

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Moeflons komen in Nederland voor op de Noorderheide, het Vierhouterbos, Nationaal Park de Hoge Veluwe en het Wekeromse Zand. Is er in Nederland niemand die de kennis had om, al dan niet na de dieren te verdoven, de dieren te vangen en daarna eventueel in te brengen bij een van de kuddes die Nederland rijk is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, in het algemeen is dergelijke kennis aanwezig. Welke mogelijkheden er in een specifieke situatie zijn om moeflons te vangen en eventueel in te brengen bij een kudde, is echter afhankelijk van diverse omstandigheden. Deze omstandigheden zijn ons niet bekend omdat de provincie in dit geval geen formele rol heeft.
De moeflon is niet opgenomen in de door ons verleende opdracht op basis van de Wet natuurbescherming op grond waarvan het jachtaktehouders is toegestaan het geweer te gebruiken. Dit betekent dat de betreffende moeflons niet op basis van een provinciale opdracht zijn gedood.
Als moeflons een risico vormen voor de verkeersveiligheid kan de politie opdracht verlenen aan een jachtaktehouder om tot afschot over te gaan. De politie kan dit in overleg met de burgemeester ook doen in het kader van de openbare orde en veiligheid.
De Faunabeheereenheid is door de betreffende Wildbeheereenheid op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van de moeflons. Omdat de moeflon niet is opgenomen in de provinciale opdracht, heeft de Faunabeheereenheid de Wildbeheereenheid doorverwezen naar de officier van dienst van de politie.
Hierbij heeft de Faunabeheereenheid geadviseerd vangmogelijkheden te overwegen.


2. Waarom is er overgegaan tot afschot? Wat was de grondslag van dit besluit als er niets over is vastgelegd in een faunabeheerplan?

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 1.


3. Waarom is eerst besloten de dieren te voeren en daarna besloten de dieren te schieten?

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 1.


4. Hoeveel pogingen zijn er gedaan?

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 1.


5. Waarom is dit niet gelukt?

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 1.


6. Wat gebeurt er met de andere 3 dieren?

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 1.


7. Kunt u voor de resterende Moeflons wel zoeken naar een oplossing waarbij de dieren blijven leven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Wij staan achter het door de Faunabeheereenheid gegeven advies om vangmogelijkheden te overwegen. Zoals in ons antwoord op vraag 1 is aangegeven, is het afhankelijk van de specifieke situatie of en welke mogelijkheden er zijn. De afweging hierin is in dit geval aan de officier van dienst van de politie in overleg met de gemeente.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA