Procedure wensen en beden­kingen en instemming Aandeel­hou­der­s­lening Enexis


19 juni 2020

De Trias Energetica zegt: beperk het energieverbruik; gebruik duurzame energie, en indien nodig; gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk. Feitelijk geldt dat ook voor het vervoer van stroom: vervoer zo min mogelijk stroom; vervoer vooral duurzame stroom, en als het niet anders kan; vervoer fossiele stroom (inclusief kernenergie).

Het probleem dat we hebben met het voorstel tot extra investeringen in Enexis, is dat het vooral gericht is op het vergroten van de capaciteit van het netwerk. Zodoende ondersteunen we het vergroten van het stroomverbruik en komen initiatieven voor het verminderen van het gebruik, het spreiden van het gebruik of het opslaan en lokaal gebruiken van stroom niet van de grond.
Tot zo ver ons inhoudelijke bezwaar.

Financieel zien we dat we als provincie een achtergestelde lening verstrekken, met een extreem lange looptijd van 60 jaar, waarbij deze lening wordt omgezet in eigen vermogen van Enexis. Dat betekent dat het geld uit onze portefeuille verdwijnt, en we er aandelen voor terug krijgen. Willen we ons geld terug dan zullen we Enexis (deels) moeten verkopen. De coalitie geeft aan niet over hun graf heen te willen regeren, maar hier gebeurt dat wel keer vijftien.

De rente is wel marktconform, ongeveer twee procent, wat betekent dat we na 50 jaar het break even-point bereiken, én ondanks deze zeer forse kapitaalinjectie is het verwachte dividend van Enexis nog steeds laag. Dat komt o.a. doordat de eigen beleggingen van Enexis minder opbrengen.

We hebben gewikt en gewogen, en komen tot de conclusie dat:

  • er te weinig duurzaamheidseisen aan de lening worden gesteld;
  • we vinden dat het eigen vermogen van Enexis ook moet worden aangesproken, en;
  • de risico’s hoog zijn, de opbrengsten laag zijn, en de zekerheden te mager zijn.

Onze fractie kan om die redenen niet instemmen met het voorstel.