Ziens­wijze op concept­be­groting Haven­schap Moerdijk 2021


5 juni 2020

Voorzitter,
Wat betreft de duurzaamheid van het havenbedrijf sluiten wij ons voor een groot deel aan bij de woorden van GroenLinks. De ambities zijn wel gesteld, maar volgens ons mogen die wel beter nagekomen worden. Wij zien liever een klimaatneutraal havenbedrijf, met meer zonnepanelen en veel besparing op de uitstoot.

Wij zien jaar, na jaar, na jaar het eigen vermogen van het havenbedrijf enorm stijgen, nu tot 97.265.000 euro. Wij vragen ons af - nu met de coronacrisis, maar ook met de tekorten die we dreigen te hebben voor natuur - of we als aandeelhouder niet meer aanspraak moeten maken op dat enorme bedrag, omdat dat volgens ons veel meer is dan de risico’s die het zou moeten afdekken. Wat ons betreft gaat we kijken of we een deel van dat geld zouden kunnen gebruiken voor de doelstellingen die we als provincie hebben als het gaat om natuur, maar ook in het kader van de coronacrisis.

Interessant voor jou

Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden en West (OMWB) en Noordoost (ODBN)

Lees verder

Procedure wensen en bedenkingen en instemming Aandeelhouderslening Enexis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer