Ziens­wijzen op ontwerp­be­gro­tingen 2021 en meer­ja­ren­raming 2022-2024 van Gemeen­schap­pe­lijke Rege­lingen Omge­vings­diensten Zuidoost (ODZOB), Midden en West (OMWB) en Noordoost (ODBN)


5 juni 2020

Voorzitter,

Datagedreven toezicht wordt steeds belangrijker. Wij vinden het goed dat daar op wordt ingezet voor de komende jaren.

Op afstand monitoren
Maar wij zien nog wel een hiaat, en dat is dat de meeste data niet op afstand voor de omgevingsdiensten beschikbaar is. Controle van circa 1.100 intensieve veehouderijen kan eigenlijk alleen fysiek gebeuren, door langs te gaan, of op basis van een risicoprofiel. Een oplossing is dat de data, die wel beschikbaar en opgeslagen is, ook op afstand beschikbaar komt voor omgevingsdiensten. Dat kan een enorme kostenbesparing voor de omgevingsdiensten opleveren.

In september 2015 hebben we daarover een initiatiefvoorstel ingediend. Daar zijn toen wel wat dingen uit gekomen, maar het op afstand monitoren behoort nog steeds niet tot de mogelijkheden. Wat ons betreft wordt daar wel goed naar gekeken, en daarom wil ik alle andere partijen ook wijzen op ons initiatiefvoorstel uit 2015.

ODBN
ODBN wordt in de zienswijze gevraagd om haar kosten structuur kritisch tegen het licht te houden. We hebben daar een opmerking over richting het college.

Voor 2021 zijn er werkzaamheden - transitie veehouderij - gepland waarvoor logischerwijze nu al mensen worden aangetrokken en mensen voor worden opgeleid. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt en het lastig is om geschikte mensen te vinden. Het gaat om totaal 13 FTE. Echter, als PS hebben we nog geen geld beschikbaar gesteld. Oftewel, de ODBN schiet het geld nu voor, en dat lijkt ons niet wenselijk. Graag een reactie van het college.

Interessant voor jou

Bestuursakkoord 2020-2023 & Perspectiefnota 2020

Lees verder

Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer