Begro­tings­wij­ziging Gere­ser­veerde middelen Energie voor uitvoering Ener­gie­tran­sitie 2018-2019


1 december 2017

Voorzitter,

In algemene zin vinden we het goed om extra geld apart te zetten voor energiebesparing en opwekking van (echt) duurzame energie. Het is een belangrijk doel dus we vinden het een goed initiatief. De gestelde doelen en gevormde ambities zijn ons inziens ook prima.

Toch plaatsen wij nog steeds kanttekeningen bij het uitvoeringsprogramma. Energiebesparing – echt minder gebruik van energie – zou meer prioriteit moeten hebben. Ook ten koste van de aandacht voor duurzame opwekking.

Daarnaast vinden we nog steeds dat het programma te versnipperd is. Het gaat om “Energie in de gebouwde omgeving, Smart and Green mobility, Energieneutrale Industrie, Energyfarming en Energieke Landschappen”. Met die 9,3 miljoen extra krijg je dan weinig resultaat. Het is een schijntje t.o.v. de 100 miljard die het voor heel Nederland gaat vragen.

Ook zou er meer nadruk op maatschappelijke instellingen mogen liggen, in plaats van op bedrijven. We hebben het dan over bibliotheken, zwembaden, etc.. Zoek meer de link met gemeentes.

Duurzaam moet echt duurzaam zijn. Dus zet fors in op mensen thuis laten werken, i.p.v. nog steeds meer asfalt neerleggen met de hoop dat er dan minder files en dus minder CO2-uitstoot zou zijn.

Wij vragen ons af: bereiken we de CO2-reductie van 13 procentpunt tussen 2018 en 2020 met deze impulsen? En realiseren we er een stijging van 4,9 procentpunt duurzame energie mee? Zijn deze prestatie-indicatoren een inspannings- of een resultaatverplichting? Graag een reactie.