Beleids­kader Leef­om­geving


27 oktober 2023

Heeft u ook zo’n hekel aan wollige verhalen?

“Heb je wat te zeggen, stop dan met wollig praten en zeg gewoon wat je bedoelt.” Dit staat op de achterkant van het boek ‘Weg met wollig’. “Weg met wollig” was waar ik aan dacht toen ik de themabijeenkomst terugluisterde.

Misschien komt het omdat ambtelijk gezegd wordt: “Het ruimtelijk voorstel is geen punt, maar een komma.” Met die komma wordt het een eindeloos verhaal zonder kop en zonder staart. Terwijl een punt zetten juist enorm bij kan dragen aan de duidelijkheid van een stuk.

In dit Beleidskader staan stelregels die een vertaling zijn van de kernwaarden uit de Provinciale Omgevingsvisie. Behalve dat het wollig is klopt de vertaling niet. Ik loop er een aantal met u door.

De eerst stelregel is “Water- & bodemsysteem is leidend”. Op zich lijkt dit een prima uitgangspunt. Maar betekent dit nu ook dat deze stelregel de hoogste prioriteit heeft? En we zien dit niet als kernwaarde in de Omgevingsvisie. Wat moeten we hier dan mee?

Dan de stelregel “Gebied centraal”. Is dit de vertaling van de kernwaarde “We gaan voor technische en sociale innovatie”? Zegt u het maar. Als uitleg hierover staat, ik citeer “De aanwezige en door bewoners en gebruikers beleefde kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden zijn overal anders. Dit moet doorwerken in de aanpak van opgaven in ieder specifiek gebied.” Voor mij is het abracadabra, je kunt er alle kanten mee op. Overal is alles anders, overal gelden andere regels, zo lees ik het.

De stelregel, “Steeds schoner, gezonder en veiliger” komt waarschijnlijk overeen met de kernwaarde “We gaan voor steeds beter”. Een loze kreet, want wie wil dat nou niet? Het wordt niet concreet, in welk tempo wordt het steeds schoner, gezonder en veiliger, en het wat is het einddoel? Wanneer is wát schoon, gezond en veilig genoeg?

Om nog een klein beetje grip en duidelijkheid te krijgen dienen we samen met Volt in JA21 de motie Tussentijdse evaluatie Beleidskader Leefomgeving in. De gedeputeerde had in de themabijeenkomst al toegezegd met een evaluatie te komen “zo snel als relevant is”. Ook dit is wollig, warrig en onduidelijk. Want ons betreft is dit uiterlijk in 2025.

Tenslotte, de hoofdvraag is wat ons betreft: hoe wordt omgegaan met conflicterende belangen? Wij krijgen daar geen duidelijk antwoord op. In de Omgevingsvisie staat als uitgangspunt dat de mens centraal staat. Wij hebben daar meer dan grote moeite mee, want de Partij voor de Dieren stelt de planeet en al haar inwoners centraal.