Jaar­stukken 2012


17 mei 2013

Voorzitter,

Als Partij voor de Dieren hebben we kennis genomen van de jaarstukken 2012. Inhoudelijk zijn we het niet eens met de gevolgde koers. De Essent-gelden, deels gebruikt voor projecten in 2012, zijn voor een groot deel opgegaan aan bijvoorbeeld infrastructuur, met name provinciale wegen. Wij vinden dat geld slecht besteed. Wij vinden als partij dat meer geld moet worden besteed aan natuur, rust en ruimte.

Ook de gelden besteed aan subsidieprogramma’s die tot doel hebben schaalvergroting in de veehouderij te bevorderen, met name subsidies voor luchtwassers, vinden wij slecht besteed, ook als het gaat onder het mom van verbetering voor natuur en milieu. Gezien de kosten die zijn gemaakt is er nauwelijks sprake van rendement in natuurprestaties. De biodiversiteit staat nog steeds onder druk en de provincie heeft tot doel gesteld de afname van biodiversiteit in Brabant een halt toe te roepen. Het is nog steeds niet gelukt en wij denken dan ook dat er echt een verandering moet plaatsvinden in de manier waarop we het geld besteden.

Recent, 16 mei, was in het nieuws dat het natuurbeheer door boeren een flop is. Wij denken dan ook dat als dit is onderzocht - de provincie heeft er in 2012 veel geld aan besteed - we daarover niets terugzien in de jaarstukken. Is de provincie het braafste jongetje van de klas, of doen we het anders dan de rest van Nederland? Wij denken dat we echt andere doelstellingen moeten kiezen, betere doelstellingen en concretere. Uit de praktijk weet ik dat het natuurgebied De Hilver, waar we zelf zijn uitgenodigd, er een schrikbarende afname is van het aantal weidevogels. Dat duidt erop dat het natuurbeheer daar niet goed geregeld is.

Bij de begrotingsbehandeling zullen wij voorstellen doen om die doelstellingen met betrekking tot biodiversiteit en natuur wel te kunnen halen. Dan kunnen we daarover verder praten.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer