Over­gangs­re­geling dier­rechten


25 januari 2013

Voorzitter! Wij zijn blij verrast door de mededeling van de staatssecretaris in een brief aan onze Staten dat zij een knoop gaat doorhakken inzake dierrechten, de rundveehouderij en de melkveehouderij. Ook wij zijn daarover erg bezorgd en dat hebben wij u in een notitie laten weten. Wij willen voorkomen dat de rundveestapel in Brabant nog verder groeit. Op dit moment zijn er ongeveer 600.000 koeien in Brabant. Als wij verder niets doen, steven wij af op een aantal van ruim meer dan één miljoen zonder dat de provincie daaraan verder iets kan doen. Wij zijn dus blij met die insteek van de staatssecretaris.

Onze Staten hebben op 7 december 2011 de motie "Genoeg, geen vee erbij" aangenomen. Daarin wordt gesteld dat wij alles in het werk moeten stellen om de veestapel terug te dringen. (…) Wij zitten nu op 600.000 stuks. Als wij zien hoeveel vergunningen er nog openstaan, zitten wij dadelijk op ruim één miljoen. Wij kunnen die groei nog een halt toeroepen door heel goed te kijken naar de milieuvergunningen en gemeenten te vragen om te kijken naar de bouwvergunningen. Daarom willen wij dat er een overgangsregeling wordt ingesteld. Wij kunnen daarover natuurlijk nog praten, maar wij moeten ergens een start maken. Op de werkconferentie over de veehouderij moeten er echt spijkers met koppen worden geslagen.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer