Vast­stelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025


8 mei 2020

Voorzitter,
In een wereld die steeds technologischer en digitaler wordt is het van belang dat Noord-Brabant daar een bijbehorende visie over heeft. Dit stuk voldoet daar wat ons betreft aan.

In eerdere themabijeenkomsten is uitgebreid gesproken over het gebruik van algoritmes en privacy. De Partij voor de Dieren is en van de grootste voorstanders van privacybescherming van burgers. Onder het mom van veiligheid en “dat is handig” raken burgers stukje bij beetje digitale vrijheid kwijt. U kunt er dan ook op rekenen dat wij hier in Brabant de vinger aan de pols blijven houden om dit recht van de burger te beschermen.

Verder voorzitter. De digitalisering en toename van data brengt met zich mee dat er steeds meer vraag is naar datacentra. Naast dat deze centra een ruimtelijk vraagstuk zijn brengen ze ook een energievraagstuk met zich mee. Servers genereren veel warmte en het koelen ervan kost veel energie. Brabant kent 12 datacentra waarvan eentje in Eindhoven dient als voorbeeld van hoe restwarmte op een duurzame manier kan worden ingezet. Dit lijkt vooralsnog de enige te zijn. Wel komt er een test in ’s-Hertogenbosch met de restwarmte van een datacentra daar. Landelijk gezien is de RvO bezig om te kijken hoe restwarmte op een duurzame manier kan worden ingezet. De genoemde voorbeelden daar spelen zich niet af in Brabant. Vandaar dat mijn fractie een motie in zal dienen waarin wij GS oproepen om een voorstel te doen voor een Brabant brede inzet voor duurzaam restwarmte gebruik. De veelvuldig geroemde innovatiekracht van Brabant kan zich hierin op haar best profileren. Dank u wel.