Gewijzigd vast­stellen inpas­singsplan Logistiek Park Moerdijk


8 mei 2020

Voorzitter,
Het Logistiek Park Moerdijk is een ingewikkeld dossier. Vandaar dat het al zeker 10 jaar onderwerp van gesprek in de Staten is. Omdat het zo veelomvattend is wil ik het onderwerp vanuit verschillende kanten benaderen. Deze zijn: de natuur, de nut en noodzaak, de 24 uurseconomie en maatwerk.

Natuur
Samen met het aangepaste inpassingsplan kregen we honderden pagina’s aan moeilijk door te worstelen bijlages, waarin alle berekeningen weergegeven zijn die aan moeten tonen waarom het LPM niet per sé voor een verslechtering van de natuur zou zorgen. Echter, zowel de themabijeenkomst als ook de antwoorden op onze technische vragen die wij hebben ingediend zorgen er niet voor dat wij erop kunnen vertrouwen dat het LPM de natuur niet schaadt. Alle onderzoeken en berekeningen, de opkoop van de veehouderijen en dit PIP zijn juridische foefjes om te kunnen vervuilen.
Hoeveel veehouders verspreidt door Nederland er ook worden uitgekocht, de Natura 2000-gebieden rondom Moerdijk zullen onder het LPM met het bijbehorende verkeer verder vervuilen. Hoe je het ook bekijkt, het LPM draagt op geen enkele wijze bij aan het behalen van de kritische depositiewaarde.

24 uur pakketjesdienst
Het 2e punt voorzitter. Wij leven in een 24 uurs-economie. Vandaag besteld, morgen in huis is het credo. Of zelfs, ‘s ochtends besteld vanavond in huis. Absurd! Pakketdiensten sjezen door de straten en de bestelde waar is in minder dan 24 uur uur bij ons in huis. De logistiek draait in Nederland al op volle toeren. Het LPM, of welke megalomane doos dan ook, voegt hier naar onze mening niets meer aan toe.

Nut en noodzaak van het LPM
Brengt me bij het 3e punt. Tijdens de themabijeenkomst twee weken geleden hoorden we dat we het niet meer over de nut en noodzaak van het LPM moeten hebben. Dat moeten we echter wel, voorzitter! Een retorische vraag: voor wie bouwen we dit LPM nou eigenlijk? In de gemeente Moerdijk is er net zoveel bedrijfsgrond aanwezig als in de drie grootste Brabantse gemeentes.
Het college van Rijksadviseurs zei het ook al, en we zien dit ook terug in eerdere statenstukken. Ga aan de slag met de bestaande, verouderde bedrijventerreinen voordat er nieuwe komen. Dit geldt niet alleen voor het LPM maar ook voor de andere logistieke dozen die op stapel staan; Wijkevoort en Zwaluwenbunders in Tilburg en RoosendaalCampus A58 om er een paar te noemen. Wij zien die, als ze al gebouwd moeten worden, liever ontstaan op het bestaande terrein van Moerdijk 1.

LPM op Moerdijk 1
Dat brengt me tot onze 1e ingediende motie, voorzitter. Wij roepen GS op om een onafhankelijk onderzoek te doen naar de actuele mogelijkheden en condities om Moerdijk 1 beschikbaar te maken voor Logistiek Park Moerdijk en/of andere grote logistieke terreinen. Het is niet te verkroppen dat we onze kostbare ruimte opofferen voor het LPM, terwijl er al 55 jaar meer dan voldoende grond beschikbaar is voor de realisatie daarvan.

Maatwerk
Voorzitter, GS willen flexibel zijn en maatwerk leveren, maar dat maatwerk zien wij niet. Wij zien vooral inflexibiliteit; koste wat kost moet een verouderd idee op een zeer ongunstige plek tot stand komen. Want ongunstig is de plek zeker. In tegenstelling tot Moerdijk 1 is het LPM niet direct via spoor en het water te bereiken. Er zijn extra vervoersbewegingen nodig om de vracht bij het LPM te krijgen. Omslachtig, duur en bovendien vervuilend.

Leefbaarheid
Het plan om het LPM te realiseren moet nog langs de Raad van State. Zij gaan beoordelen of de risicovolle stap om zes veehouderijen op te kopen voldoende is om de stikstofruimte die het LPM gaat innemen kan compenseren. Stel dat de Raad dit niet voldoende vindt, kan het LPM in de prullenbak. En daarmee ook de 13,5 miljoen euro die in de leefbaarheid van Moerdijk zou worden geïnvesteerd. Echter, de inwoners van Moerdijk hebben al meer dan genoeg te leiden onder de zware industrie binnen hun gemeente.
Wij dienen daarom samen met GroenLinks een motie in om de financiële impuls los te koppelen van het LPM, en vrij te maken voor de leefbaarheid van Moerdijk. Fijn om te zien dat ook D66 ons punt onderschrijft. Qua hoogte van die impuls denken wij eraan om die 13,5 miljoen te gebruiken.

Concluderend, voorzitter. Alles in ogenschouw nemende, draagt het LPM op geen enkele wijze bij aan het behalen van de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden en maakt het juist moeilijker om ze te behalen. De geroemde multimodaliteit die het LPM moet bieden ontbreekt, dus er zijn meer vervuilende vervoersbewegingen nodig. Aan flexibiliteit qua locatie ontbreekt het sinds 2006. Er wordt schaarse grond opgeofferd voor vervuilende megalomane dozen, terwijl vlakbij grond gereserveerd en braak blijft.
Voorzitter, wij waren vanaf het begin tegen deze plannen, en dat zijn we nog steeds, dus wij stemmen tegen dit voorstel. Dank u wel!