Verant­woording tussen­uit­spraak RvS inzake PIP Nieuwe Verbinding Grens­cor­ridor N69


9 september 2016

Voorzitter,

Wij besluiten vandaag over een aangepast provinciaal inpassingsplan voor de N69, en n.a.v. de uitspraak van de Raad van State zijn er aanvullingen gedaan.

Noch in het PIP noch in de aanvulling geeft de provincie zekerheid dat de natuur in stand blijft. Het kan dus goed zijn dat de natuur verdwijnt. En dat gaat de provincie monitoren. Mocht de natuur verdwijnen, dat wil zeggen dat de natuurwaarden verdwijnen, welke maatregelen kun je dan nog nemen?

Kernpunt is dus dat je als provincie niet kunt uitsluiten dat je de natuur schade berokkent.

Maar het leed is al geleden op het moment dat voor deze variant van de N69 is gekozen. Een weg die de problemen voor het verkeer nauwelijks op lost (denk aan de doorstroming door Eersel), maar wel de leefbaarheid voor veel mensen, zoals in Dommelen, aantast. En het Brabantse land (het Dommeldal, de Run, de Keersop) voor altijd onherstelbaar beschadigd. Feitelijk is geen enkele compensatie voldoende voor deze kapitale blunder.

Sterker nog, verkeerskundig staat als een paal boven water dat de weg problemen gaat veroorzaken met de aansluiting op de A67 en A2.

In het proces kun je spreken van een nieuw fenomeen. De Provincie was gewaarschuwd dat de natuurbescherming binnen het PIP niet op orde was. En toch gaan we door met een weg waarvan niet met zekerheid te zeggen is of de natuur het er goed vanaf zal brengen. Ook nu nog weten we niet welke natuurwaarden binnen het PIP beschermd zullen gaan worden. Dat geeft grote onzekerheid voor de bescherming van onze natuur.

De uitstoot van stikstof is wereldwijd een van de grootste boosdoeners als het gaat om aantasting van de natuur. Het wordt niet voor niets een sluipmoordenaar genoemd.

Ja, de provincie stelt dat er maatregelen worden getroffen om de staat van de natuur niet te laten verslechteren. Echter het PIP geeft aan dat er geen absolute zekerheid is. En ja, er zullen maatregelen in het PIP worden verankerd (Artikel 6.3). Toch blijft het ongekend dat wij als provincie hierover geen zekerheid kunnen geven.

De maatregelen zullen best worden uitgevoerd, maar de vraag is: gaat het ook werken? Wordt met gebruik van bijvoorbeeld vernatting de kwetsbare natuur gespaard?

Immers, en nu wordt het technisch, als er eutrofiƫring optreedt dan mag je geen vernatting toepassen en dan strandt het hele verhaal. Dan zijn er weinig andere opties dan de weg af te sluiten. De Commissie Mer heeft dit gevaar ook opgemerkt. We nemen dus een reƫel risico.

Je legt de weg door een kwetsbaar gebied. En daar ging het eigenlijk al fout.

De WestMidden-variant zou over bestaande wegen gaan en zou een beter alternatief zijn geweest, dus dan had je geheel geen problemen met de natuur gehad. En trouwens ook niet met bijvoorbeeld het landbouwverkeer. In het huidige plan gaan er over een deel van de N69 ook nog tractoren rijden, zoals het er nu uit ziet. Gaat iedereen daar wellicht 40 km/u rijden? Er zijn ieder geval weer extra maatregelen nodig, en extra geld om dat op te lossen.

Ook de aansluiting van de N69 op de snelwegen A67 met A2 is nu nog niet opgelost. Het is een groot vraagteken. Want zoals de minister al heeft aangegeven, er komt geen verbreding van de A67 met A2. Met kosten van vele honderden miljoenen euro.

Eind 90er jaren had Rijkswaterstaat de WestMidden-variant al bedacht. Dat was niet voor niets. Een aansluiting op de N39 is goedkoper en geeft ook zeker minder aantasting van ons prachtig Brabantse landschap.

En dus is tegen dit besluit stemmen het beste wat je als Statenlid kunt doen. Dat geeft ruimte om opnieuw naar de beste oplossing te kijken.