Verklaring van geen beden­kingen voor de omge­vings­ver­gunning Windpark Karo­lina­polder, te Steen­bergen


25 oktober 2019

Voorzitter,
Het huidige plan heeft geleid tot verhitte discussies binnen de Steenbergse Raad en kritische signalen vanuit de lokale bevolking. Om uit de impasse te komen neemt de provincie nu de leiding over van de gemeente. Maar daarbij wordt er druk gelegd op de besluitvorming door te wijzen op haast.

Echter, haast is nooit een goede raadgever. De subsidie voor Innogy is primair niet onze grootste zorg, we willen vooral een zorgvuldig proces. Het huidige plan is precies hetzelfde als waar al die tijd weerstand tegen was, er is niet gekeken naar inhoudelijke verbeteringen. En die verbeteringen zijn wel degelijk mogelijk.

  1. We constateren dat de communicatie tussen de initiatiefnemer en de bevolking veel beter had moeten zijn, en dus veel beter moet.
  2. Het sociaal plan moet onverdeeld overeind blijven, onafhankelijk van subsidies.
  3. Er is bewust afgezien van een MER en dus van een goede toetsing. Dat moet wat ons betreft wel gebeuren.
  4. concreet vinden we dat de laatste technieken moeten worden gebruikt als het gaat om stilstandsvoorziening, niet alleen voor vleermuizen, maar ook voor vogels.
  5. En tot slot blijken er goede mogelijkheden te zijn voor een plan met meerdere exploitanten waarbij de opbrengst hoger zou kunnen zijn en de businesscase voldoende ruimte laat om voor de natuur ruime mitigerende maatregelen mogelijk te maken.

Deze 5 punten zien we graag opgenomen in de verdere aanpak.

Voorzitter, tot zover.