Ziens­wijze op concept­be­groting Haven­schap Moerdijk 2022


11 juni 2021

De provincie Noord-Brabant is een van de twee aandeelhouders van het Havenschap en elk jaar geniet het Havenschap inkomsten uit onder andere de havengelden. Inmiddels is er een aardige spaarpot opgebouwd, enkele tientallen miljoenen, echter, de provincie als aandeelhouder heeft daar helemaal geen vruchten van. Wij willen graag van het college weten of en wanneer er een mogelijkheid is dat de provincie als aandeelhouder ook daadwerkelijk de vruchten gaat plukken van de investeringen die wij daar doen.