Amen­dement Geen vissteigers aan Mean­de­rende Maas


3 juli 2020

Amendement: Geen vissteigers aan Meanderende Maas


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 3 juli 2020;

behandelend het Statenvoorstel 54/20 A Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas


besluiten,

  • dat de tekst van de interprovinciale structuurvisie meanderende Maas, pagina 25:

Op verschillende plekken zijn er parkeervoorzieningen en kleine aanlegsteigers gepositioneerd, om het vissen en kanoën op de geulen en struinen door de natuur te faciliteren.

Wordt gewijzigd in:

Op verschillende plekken zijn er parkeervoorzieningen en kleine aanlegsteigers gepositioneerd, om het kanoën op de geulen en struinen door de natuur te faciliteren;

Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel

Toelichting
Hengelen veroorzaakt dierenleed. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de bek van een vis bijzonder gevoelig is, waardoor het aan de haak slaan veel pijn doet en daarnaast stress oplevert voor het dier. Het aas dat gebruikt wordt bij hengelen zorgt ervoor dat er extra voedingsstoffen in het water terechtkomen die de ontwikkeling van blauwalg bevorderen. Deze ontwikkeling gaat al sneller vanwege de hitte en droogte waar de natuur momenteel al onder gebukt gaat. Deze vervuiling kan zorgen voor gezondheidsklachten bij mens en dier en maakt het moeilijker voor ons om de doelen van de KRW te bereiken.


(Dit amendement is ingetrokken omdat de gedeputeerde heeft toegezegd in gesprek te gaan met de Visbescherming.)


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Het is nu geen tijd voor extra asfalt

Lees verder

Amendement GOL-kostenstijging alleen financieren uit betrokken reserves

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer