Amen­dement nadere regels in aange­wezen over­be­laste gebieden


7 februari 2014

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 februari 2014,

Behandelend de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2014;


36.3 Nadere regels gebiedsaanpak overbelaste gebieden veehouderij
1. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om nadere regels vast te stellen in afwijking van het bepaalde in deze verordening mits:
a. op verzoek van de gemeente(n) die het aangaat;
b. de regels een gebiedsgerichte aanpak bevatten om de overbelasting door veehouderijen terug te brengen;
c. is aangegeven van welke regels afwijking wordt beoogd;
d. afwijking van de regels inzake zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, en artikel 5 (ehs) is niet mogelijk.
2. In het geval nadere regels zijn vastgesteld treden deze regels in de plaats van de regels zoals opgenomen in deze verordening.

Als volgt wordt gewijzigd:

36.3 Nadere regels gebiedsaanpak overbelaste gebieden veehouderij
1. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om nadere regels vast te stellen in afwijking van het bepaalde in deze verordening waardoor uitbreidingen van veehouderijen uitgesloten worden mits:
a. op verzoek van de gemeente(n) die het aangaat of het een door de provincie aangewezen overbelaste gebied betreft;
b. de regels een gebiedsgerichte aanpak bevatten om de overbelasting door veehouderijen terug te brengen;
c. is aangegeven van welke regels afwijking wordt beoogd;
d. afwijking van de regels inzake zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, en artikel 5 (ehs) is niet mogelijk.
2. In het geval nadere regels zijn vastgesteld treden deze regels in de plaats van de regels zoals opgenomen in deze verordening, met uitzondering van door de provincie aangewezen overbelaste gebieden als bedoeld in lid 1 sub b van dit artikel.


Toelichting
Door de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels in door de provincie aangewezen overbelaste gebieden, kan de provincie waar nodig zelf maatwerk leveren in een gebiedsgerichte aanpak.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, OSN, 50+

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer