Motie Biolo­gische inkoop door de provincie Noord-Brabant


13 december 2013

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 13 december 2013

overwegende dat:

met recente berichten over vermeende fraude met biologisch vlees en de krimp van het aantal Brabantse biologische boeren, producten uit de biologische veehouderij een steun in de rug kunnen gebruiken; [1],[2]

producten met een EKO of demeter keurmerk zeer hoog scoren op de schaal van Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij, die op korte termijn wordt vastgesteld;

de provincie Noord-Brabant, in de rol van consument en als voortrekker van de Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij, een voorbeeldfunctie zou moeten vervullen;

dragen Gedeputeerde Staten op:

om in 2014 en 2015 biologische eieren, vlees- en zuivelproducten, zoveel mogelijk van Brabantse oorsprong, in te (doen) kopen voor het bedrijfsrestaurant;

en gaan over tot de orde van de dag.

ir. M. C. van der Wel

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, OSN

Tegen

VVD, CDA, PVV, SP, PvdA, D66, 50+