Amen­dement op Motie hernieuwing campagne ‘Een Dumper is een Stumper’


21 mei 2021

Amendement op Motie hernieuwing campagne ‘Een Dumper is een Stumper’


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 21 mei 2021;

behandelend het Statenvoorstel 25/21 over Perspectiefnota 2022;


besluiten, dat de volgende tekst wordt toegevoegd aan het dictum van de motie Hernieuwing campagne ‘Een dumper is een stumper’:

  • Bij de begroting tevens een voorstel aan PS voor te leggen met mogelijkheden voor het aanscherpen van controle en handhaving van ‘dumpen’ langs de wegen en in de natuur;
  • Daarbij tevens te bezien of en hoe de campagne en het aanscherpen van controle en handhaving elkaar (zouden) kunnen versterken;


Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren


Toelichting
Naast dat er veel afval in de natuur gedumpt wordt, gebeurt dit ook langs de provinciale wegen. Het schoonhouden hiervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Brabanders waarbij iedereen (politie, overheid, burgers) een eigen rol heeft. Daarnaast is het dumpen van (zwerf)afval iets waar al een boete op staat en daarmee strafbaar is. Daarom dient er gekeken te worden naar welke mogelijkheden er zijn om de kans om te worden betrapt, te vergroten.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, LB, PVV, 50+

Tegen

Groep Rutjens, FvD, PvdA, VVD, CDA, SP, D66, CU-SGP