Motie Kauwen in de kast


21 mei 2021

Motie: Kauwen in de kast


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 21 mei 2021,

behandelend het Statenvoorstel 25/21 Perspectiefnota 2022


constaterende dat

  • gemeenten zich weer opmaken voor de jaarlijkse strijd tegen de eikenprocessierups;
  • gemeenten een arsenaal aan middelen inzetten ter bestrijding van de eikenprocessierups, waaronder het ophangen van nestkasten van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zoals de koolmees;
  • de provincie Noord-Brabant vanaf volgend jaar stopt met het gebruiken van bestrijdingsmiddelen, en in plaats daarvan natuurlijke vijanden ruim baan geeft;[1]

overwegende dat

  • uit informatie van het Kenniscentrum Eikenprocessierups in Wageningen blijkt dat ook de kauw kan worden ingezet als natuurlijke vijand van de eikenprocessierups;[2]
  • dat kauwen ook grotere rupsen eten dan koolmezen zodat gedurende het hele seizoen een natuurlijke vijand voor de eikenprocessierups actief kan zijn;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • bij de provinciale brede visie op bermbeheer ook aandacht te geven aan de rol die kauwen kunnen vervullen bij de bestrijding van de eikenprocessierups
  • de Brabantse gemeenten aan te sporen om extra nestelmogelijkheden te creëren voor de kauw op plaatsen waar de afgelopen twee jaar veel eikenprocessierupsen voorkwamen en op plaatsen waar de eikenprocessierupsen nu worden aangetroffen;
  • als de Brabantse gemeenten hier zelf niet toe in staat zijn, om deze nestelmogelijkheden zelf te (doen) creëren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel
& Anne Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren


[1] Provincie laat bestrijding jeukrups over aan natuur: ‘Goed dat Brabant niet standaard naar spuit grijpt’ 05-05-2021 Eindhovens Dagblad

[2] Gaan we weer massaal krabben door die rups? 21-04-2021 Brabants Dagblad


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen