Motie Aanbe­ve­lingen NLR-rapport Lucht­ha­ven­be­sluit Seppe overnemen


7 december 2018

Motie Aanbevelingen NLR-rapport Luchthavenbesluit Seppe overnemen


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 december 2018,

Statenvoorstel 81/18 Afwijzen verzoek tot wijziging Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe;


constaterende dat

  • het Nederlands Luchtvaart- en Ruimtevaartcentrum (NLR) heeft geconstateerd dat het Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe (2 april 2013) niet volledig gelijkwaardig is aan het Aanwijzingsbesluit Luchthaven Seppe (15 oktober 1996) en de Omzettingsregeling Luchthaven Seppe (17 juni 2011);
  • het NLR een aantal aanbevelingen heeft gedaan waarmee de gelijkwaardigheid van het luchthavenbesluit hersteld kan worden en waarmee de grenswaarden en contouren voor zowel de geluidbelasting als de externe veiligheid correct berekend kunnen worden;[1]

overwegende dat

  • de omwonenden van de luchthaven recht hebben op een correcte bescherming tegen geluidsoverlast;
  • de provincie de verantwoordelijkheid heeft er op toe te zien dat de grenswaarden en contouren voor zowel de geluidbelasting als de externe veiligheid correct berekend worden;
  • Provinciale Staten hebben besloten dat het luchthavenbesluit ambtshalve een één-op-één omzetting moet zijn van de omzettingsregeling;[2]

roepen Gedeputeerde Staten op

  • de aanbevelingen van het NLR over te nemen en het Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe hierop aan te passen;


en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel

ChristenUnie/SGP,
Hermen Vreugdenhil

GroenLinks,
Sjo Smeets

Lokaal Brabant,
Jan Ockers

[1] https://www.brabant.nl/-/media/bea801b9f7814cd993b8a63b20dbc31d.pdf, p. 21

[2] https://www.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?documentID=43831


Status

Verworpen

Voor

PvdA, GL, LB, CU-SGP

Tegen

PvdA, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+