Motie Aandacht dieren­mis­han­deling en (zware) crimi­na­liteit


8 november 2019

Motie: Aandacht dierenmishandeling en (zware) criminaliteit


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 november 2019;

Behandelend Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020;


constaterende dat

overwegende dat

  • er in Brabant sprake is van o.a. grootschalige illegale puppyhandel, waarbij dierenwelzijn en criminaliteit direct met elkaar in verband staan;
  • het zeer aannemelijk is dat bij gevallen van dierenmishandeling dan wel illegale activiteiten met dieren er een link is met andere criminele activiteiten;
  • GS met bestuursopdracht ‘het veilig en weerbaar maken van Brabant’ o.m. invulling wil geven aan een meer weerbare overheid en samenleving, en kennis en onderzoek op het gebied van ondermijning wil stimuleren;
  • de relatie tussen (zware) criminaliteit en dierenmishandeling in het provinciale beleid tot op heden onderbelicht is gebleven;

vragen Gedeputeerde Staten

  • in de bestuursopdracht ‘het veilig en weerbaar maken van Brabant’ de relatie tussen dierenmishandeling en (zware) criminaliteit te betrekken;
  • daarbij contact te leggen tussen Samen Sterk in Brabant (SSiB) enerzijds, en de Dierenpolitie en het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling anderzijds;
  • Provinciale Staten binnen 6 maanden op de hoogte te stellen van de mogelijkheden tot samenwerking tussen deze partners;


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel
& Anne-Miep Vlasveld

D66,
Janneke van Kessel

PvdA,
Martijn de Kort

VVD,
Suzanne Zwart

50Plus,
Jan-Frans Brouwers

PVV,
Maikel Boon

SP,
Henri Swinkels

GroenLinks,
Hagar Roijackers

ChristenUnie-SGP,
Hermen Vreugdenhil

CDA,
Ankie de Hoon


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, GL, PvdD, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP

Tegen

FvD

Lees onze andere moties

Motie Geen energieverslindende mestverwerkers in het Klimaatakkoord

Lees verder

Motie Respect voor het behoud van een open Brabants landschap

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer