Motie Behoud finan­ciële impuls voor leef­baarheid van Moerdijk


8 mei 2020

Motie: Behoud financiële impuls voor leefbaarheid van Moerdijk


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 mei 2020;

behandelend Statenvoorstel 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk;


overwegende dat

  • met de aanschaf van de zes veehouderijen, om stikstofruimte voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) te creëren, een risico is genomen;
  • dit risico inhoudt dat het aangepaste inpassingsplan mogelijk geen goedkeuring krijgt door de Raad van State,
  • in dat geval het LPM niet doorgaat, daarmee ook de investering in de leefbaarheid van het dorp Moerdijk, á 13,5 miljoen euro, komt te vervallen;
  • de leefbaarheid van het dorp Moerdijk al sterk te wensen overlaat door de aanwezigheid van de reeds bestaande industrie;
  • het erg wrang is voor de bewoners van Moerdijk als de investering in hun leefbaarheid zou komen te vervallen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • om met een voorstel richting Provinciale Staten te komen, over het vrij maken van een financiële impuls voor de investering in de leefbaarheid van het dorp Moerdijk, en deze investering los te koppelen van de realisatie van LPM;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld
Marco van der Wel

Groen Links,
Anne van Diemen - Vereijken
Hagar Roijackers


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, SP, PVV, CU-SGP

Tegen

FvD, PvdA, LB, VVD, D66, 50+, CDA