Motie Groen eten voor een groen Brabant


20 april 2018

Motie Groen eten voor een groen Brabant


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 20 april 2018,

behandelend het Statenvoorstel 20/18 over Perspectiefnota 2018;

kennis nemende van

  • Duurzaam en gezond’, het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI), waarmee de overheid wordt geadviseerd maatregelen te nemen om de consumptie van dierlijk voedsel flink te verminderen en te vervangen door plantaardig voedsel;
  • o.m. het provinciaal meerjarenprogramma ‘Bijenimpuls voor Brabant’ en project ‘Schoon Water’, waarmee wordt ingezet op verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw;

constaterende dat

  • gasten en medewerkers van de provincie vrijwel nooit een volwaardige biologische en/of plantaardige maaltijd in het provinciehuis kunnen kiezen;
  • andere instellingen, waaronder de Provincie Gelderland en Universiteit Leiden, flinke vorderingen maken in het aanbod van plantaardig voedsel in hun bedrijfsrestaurants;
  • Brabant de trotse huisvestingsprovincie is van een uitermate toonaangevend en succesvol bedrijf binnen de plantaardige eiwitsector: De Vegetarische Slager;

overwegende dat

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • een voorstel aan PS voor te leggen over vergroting van het aanbod van biologisch en plantaardig voedsel in het provinciehuis;
  • in dit voorstel ook op te nemen welke delen van het assortiment kunnen worden vervangen ten einde dit kostenneutraal te realiseren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel

GroenLinks,
Hagar Roijackers

Lokaal Brabant,
Jan Heijman


Status

Verworpen

Voor

PvdA, GL, PvdD, LB

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP