Motie Meer pit in het plant­aardige eiwit


11 november 2016

Motie Meer pit in het plantaardige eiwit


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 november 2016,

behandelend het Statenvoorstel 80/16 inzake Begroting 2017;

constaterende dat

  • de vraag naar plantaardige eiwitproducten groeit;
  • er economische kansen liggen op het gebied van innovatie, teelt en verwerking van plantaardig eiwit tot voor consumenten aantrekkelijke producten;
  • de ontwikkelingen kunnen worden versneld met een gezamenlijke aanpak van ondernemers, kennisinstituten, inwoners en overheden;

vragen Gedeputeerde Staten

  • zich in te zetten voor het verkrijgen van een koploperspositie in deze opkomende industrie;
  • daarvoor ondersteuning te zoeken in de verschillende provinciale programma‚Äôs, zoals innovatie, circulaire economie en landbouw;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren
Marco van der Wel

GroenLinks
Hagar Roijackers


Status

Verworpen

Voor

CDA, D66, GL, PvdD

Tegen

VVD, SP, PVV, PvdA, 50+, LB, CU-SGP