Motie Moge­lijk­heden onvrij­willige uitkoop uitwerken


13 december 2019

Motie: Mogelijkheden onvrijwillige uitkoop uitwerken


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 13 december 2019;

Behandelend de door Gedeputeerde Staten voorgestelde Brabantse Aanpak Stikstof;


constaterende dat

  • de stikstofdepositie in de 14 Brabantse stikstofgevoelige N2000-gebieden de komende jaren substantieel verminderd moet worden;

overwegende dat

  • de overheden weinig controle hebben over daling van stikstofuitstoot door bedrijven, zolang het aan de bedrijven zelf is of zij zich laten uitkopen;
  • het bij enkel vrijwillige uitkoop goed mogelijk is dat de meest schadelijke bedrijven stikstof blijven uitstoten;
  • gerichte onvrijwillige uitkoop een effectieve maatregel is aan het doelgericht verminderen van stikstofdepositie in de 14 Brabantse stikstofgevoelige N2000-gebieden;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • uit te werken welke mogelijkheden er zijn om, naast de onvrijwillige uitkoop, bedrijven met de grootste uitstoot gericht en onvrijwillig uit te kopen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

FvD, PvdA, GL, LB, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP