Motie Onder­steuning dier­vrien­de­lijke scha­de­be­strijding


10 november 2017

Motie Ondersteuning diervriendelijke schadebestrijding


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 10 november 2017,

behandelend Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018;

constaterende dat

  • een diervriendelijke wijze van schadebestrijding de voorkeur heeft boven het doden van dieren (art. 3.3, vierde lid en art. 3.8, vijfde lid van de Wet natuurbescherming);
  • de laatste 6 jaar gemiddeld 308.000 euro schadevergoeding is uitgekeerd voor schade aan landbouwgewassen, veroorzaakt door in het wild levende dieren;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • actief met potentiĆ«le belanghebbenden in gesprek te gaan over de wijze waarop diervriendelijke schadebestrijding door hen betaald of financieel ondersteund zou kunnen worden. Daarnaast ook onderzoek te (laten) doen naar en te wijzen op mogelijkheden voor educatie binnen diverse (Europese) projecten voor diervriendelijke schadebestrijding;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel
& Paranka Surminski


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, D66, PvdA, 50+, LB, CU-SGP