Motie Voor­beeld­functie plant­aardige provincie in transitie duurzame landbouw


10 november 2017

Motie Voorbeeldfunctie plantaardige provincie in transitie duurzame landbouw


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 10 november 2017,

behandelend het Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018;

overwegende dat

  • de verschuiving naar een plantaardiger dieet een groot effect heeft op de verduurzaming van de landbouw en voedselketen, hetgeen door de provincie wordt erkend;[1]
  • de producerende kant van de voedselmarkt alleen rendabel kan verduurzamen in het tempo waarin de consumerende kant meegaat;
  • de provincie met plantaardiger inkoop positieve invloed kan uitoefenen op verduurzaming van consumentgedrag, door een voorbeeldfunctie te vervullen en haar medewerkers en gasten kennis te laten maken met duurzame alternatieven op dierlijk voedsel (zoals provincie Gelderland al succesvol doet);

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • volwaardige, geheel plantaardige opties in het voedselaanbod als criterium voor de nieuwe aanbesteding van een cateraar voor het provinciehuis op te nemen;
  • in overleg met de huidige cateraar te bezien welke mogelijkheden er zijn om in deze aanbestedingsperiode al meer volwaardige, geheel plantaardige opties op te nemen in het voedselaanbod in het provinciehuis;
  • met een voorstel te komen om de keuze voor plantaardige opties naar buiten toe actief als duurzame keuze uit te dragen;


en gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel

Lokaal Brabant,
Jan Heijman

GroenLinks,
Hagar Roijackers


[1] Zie o.a. deze recente memo, http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=61605; en deze Statenmededeling met bijhorend onderzoeksrapport, http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=61994 & http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=61996.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, LB, GL

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, D66, PvdA, 50+, CU-SGP