380 kV, zorg ook voor de natuur!


15 december 2021

De Partij voor de Dieren wil aanstaande vrijdag tijdens de Provinciale Statenvergadering een duidelijk signaal afgeven aan het Rijk: Zorg voor onze Brabantse natuur! Met het 380 kV-tracé wordt gebouwd aan een toekomstbestendig elektriciteitsnet. De bouw van de nieuwe masten zorgt er wel voor dat veel bomen en andere natuur verloren gaan. Als er natuur verloren gaat, moet dat ergens anders worden gecompenseerd. Alleen is de grond die daar voor nodig is nog niet beschikbaar. Het gevaar dreigt dat de natuurcompensatie daardoor niet goed wordt geregeld. Het Rijk is verantwoordelijk voor het 380 kV-tracé en dus ook voor de natuurcompensatie.

Volgens on Statenlid Anne-Miep Vlasveld is natuur vaker een ondergeschoven kindje: "Het 380 kV-plan zit al langer dan tien jaar in de pijplijn, het Rijk heeft daarmee genoeg tijd gehad om naar een oplossing te zoeken voor de gronden. Als mensen hun huis moeten verlaten omdat de huizen worden gesloopt, dan nemen we ook geen genoegen met de mededeling dat we later nog wel eens zullen kijken of er een andere woning gevonden kan worden." De partij dient een amendement in om alle gronden voor de compensatie toch beschikbaar te krijgen.

Gerelateerd nieuws

Zesenzestig provinciale fracties willen groene besteding Europese landbouwgelden

“Help de boeren om uit de ratrace naar intensivering te stappen.” Op initiatief van de Noord-Hollandse fracties van de Partij...

Lees verder

Provinciale Staten kiezen weer voor te veel lawaai van vliegveld Seppe

Partij voor de Dieren heeft als enige fractie tegen het nieuwe beleid voor vliegveld Seppe gestemd. Statenlid Anne-Miep Vlasv...

Lees verder