Apen MSD Organon verdienen dier­waardige toekomst


6 oktober 2011

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant gaat bij het provinciebestuur aandringen op een dierwaardige toekomst voor de voormalige proefdierapen van MSD Organon in Oss. Het bedrijf heeft haar proefdierlab gesloten maar er verblijven nog zo'n 80 apen op lokatie. Over hun toekomst moet nog besloten worden. Het gevaar bestaat dat de dieren worden doorverkocht aan andere proefdierlaboratoria of dat ze worden gedood. De Partij voor de Dieren wil niet alleen goede vooruitzichten voor de menselijke werknemers in Oss, maar ook voor de apen, die zeker een betere toekomst verdienen.

In Oss zijn plannen voor een Life Sciences Park, waar oud-werknemers van MSD Organon mogelijk weer aan de slag kunnen. De provincie Noord-Brabant heeft zitting in een Taskforce onder leiding van MSD Organon, en heeft aangegeven de start van het park te steunen. Daarom zijn door de provincie al diverse haalbaarheidsstudies gefinancierd. Het streven is om al op 1 januari 2012 met het Life Sciences Park te starten.

Het overleg met MSD en de andere partners biedt een uitgelezen kans op een dierwaardige oude dag voor deze 'oud-werknemers' en de Partij voor de Dieren hoopt dan ook dat de provincie deze kans met beide handen aangrijpt. De fractie zou graag zien dat de apen worden overgedragen aan de Stichting AAP, die vervolgens passende huisvesting voor ze kan vinden.

De Partij voor de Dieren wil voorkomen dat er op het nieuwe Life Sciences Park opnieuw proefdieren worden gehuisvest. De proefdierverblijven en laboratoria blijven waarschijnlijk intact en zouden opnieuw gebruikt kunnen worden. De provincie is mede-financier van het park en kan haar invloed aanwenden om Oss proefdiervrij te maken. De fractie stelt hierover vragen aan het provinciebestuur.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Oorkonde Goed Brabants Voorbeeld voor Mans de Jong

Vrijdag 30 september heeft de Partij voor de Dieren een oorkonde "Goed Brabants Voorbeeld" uitgereikt aan Mans de Jong van...

Lees verder

Schriftelijke vragen gezondheid en veehouderij

De fractie dient vandaag schriftelijke vragen in aan Gedeputeerde Staten over veehouderij, luchtwassers en gezondheid. On...

Lees verder